• Home
  • Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen

Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen

Wilt u gaan bouwen of verbouwen? Wilt u weten of uw geplande bouw- of schilderwerk voldoet aan de welstandseisen? Als u het schetsplan door de Welstandscommissie laat beoordelen, kunt u de haalbaarheid van uw bouwplan nagaan. Dit wordt ook wel 'vooroverleg voor een welstandsbeoordeling' genoemd. Via het omgevingsloket online kunt u digitaal een schetsplan en Welstandsadvies aanvragen.

Voordat u mag (ver)bouwen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vindt meer informatie hierover bij het gerelateerde product ‘Omgevingsvergunning (WABO)’ onderaan de pagina.

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Lees hierover meer bij 'Vergunningsvrij bouwen en verbouwen' onderaan de pagina.

Aanpak

Via het omgevingsloket online kunt u digitaal een schetsplan en welstandsadvies aanvragen. Klik hiervoor op onderstaande knop 'online regelen met DigiD'. Kies in het omgevingsloket voor een online vergunningaanvraag en klik onder ‘contact met bevoegd gezag’ vervolgens ‘aanvraag/melding openstellen’ aan. Geef in het tekstvlak aan dat u het verzoek wil voorleggen aan de Welstandscommissie. 

Verder heeft u nodig:

  • een situatietekening van het perceel, waarop alle aanwezige bebouwing is aangegeven (schaal 1:200, 1:500 of 1:1000) 
  • geveltekeningen met maatvoering (bestaand en nieuw, schaal 1:50 of 1:100)
  • plattegronden met maatvoering (bestaand en nieuw, schaal 1:50 of 1:100)
  • doorsnedetekeningen (schaal 1:50 of 1:100)
  • details van beeldbepalende onderdelen
  • foto’s van de omgeving
Online regelen

Formulieren

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een vooroverleg voor een welstandsbeoordeling zijn €100,00 (tarief 2023).

Bezwaar en beroep

U kunt tegen een advies van de welstandscommissie geen bezwaar maken.

Adressen

Team Vergunningen Weg op den Heuvel 35 5701 NV Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond Team Vergunningen

Veel gestelde vragen

U heeft in een aantal gevallen een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u de schotelantenne aan de voorkant van uw huis wilt hangen. Doe de vergunningscheck op Omgevingsloket Online en controleer of u een vergunning moet aanvragen.

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie