• Ondernemer
  • Omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu aanvragen

Omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu aanvragen

Bedrijven die het milieu zwaar belasten, hebben een omgevingsvergunning milieu nodig. Een omgevingsvergunning milieu vraagt u digitaal aan bij het Omgevingsloket online. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) beoordeelt namens de gemeente de vergunningaanvraag en stuurt een brief over de beslissing.

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning milieu nodig. In de meeste gevallen is een melding voldoende of hoeft u geen actie te ondernemen. 

Aanpak

Weet u niet zeker of u een omgevingsvergunning milieu nodig heeft, controleer dit dan via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Blijkt dat een melding voldoende is dan kunt u op diezelfde plek meteen digitaal de melding indienen.

Komt uit de check naar voren dat u een omgevingsvergunning milieu moet aanvragen dan doet u dat digitaal bij het Omgevingsloket online. Het Omgevingsloket online stelt u vervolgens een aantal vragen, op basis waarvan een aanvraagformulier op maat ontstaat. Dit vult u in. Eventuele bijlagen voegt u toe door deze te uploaden. Welke dit zijn hangt af van het soort bedrijf en hoe groot het is. U levert onder andere in:

  • een akoestisch rapport
  • een bodemonderzoeksrapport
  • een geurrapport
  • een energierapport
  • een luchtkwaliteitsonderzoek
  • een plattegrond en/of
  • een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht

BIBOB-onderzoek aanvraag Omgevingsvergunning Milieu

Bij elke aanvraag omgevingsvergunning milieu vindt een Bibob-onderzoek plaats. Dit is een integriteitsonderzoek op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

Formulieren

Kosten

Het doen van een melding en het aanvragen van een omgevingsvergunning milieu zijn gratis. Wel kunnen er kosten bijkomen, zoals kosten voor een plattegrondtekening of onderzoeken die u moet laten uitvoeren.

Termijn

Bij een oprichtings- of veranderingsvergunning worden de aanvraag en ontwerpvergunning gepubliceerd 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en nogmaals 6 weken ter inzage gelegd. In het geval van een Omgevingsvergunning Beperkte Millieutoets (OBM) of milieuneutralewijziging is geen sprake van een ontwerpvergunning en wordt direct een definitieve vergunning verleend, met maar 1 inzage termijn.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken.

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie