• Ondernemer
 • Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

Bedrijven die het milieu zwaar belasten, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Een omgevingsvergunning voor het milieu vraagt u digitaal aan bij het Omgevingsloket online. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) beoordeelt namens de gemeente de vergunningaanvraag en stuurt een brief over de beslissing.

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning milieu nodig. Soms is een melding voldoende of hoeft u geen actie te ondernemen. De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) geeft aan of een omgevingsvergunning milieu nodig is.

Voorwaarden

De voorwaarde voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het milieu is dat uw bedrijf het milieu zwaar belast. Bijvoorbeeld:

 • rioolwaterzuiveringsinstallaties met een slibvergistingsinstallatie
 • autosloopbedrijven die ook vrachtwagens slopen
 • landbouwbedrijven die een propaantank gebruiken

Aanpak

Weet u niet zeker of u een omgevingsvergunning milieu nodig heeft, controleer dit dan via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Blijkt dat een melding voldoende is dan kunt u op diezelfde plek meteen digitaal de melding indienen.

Komt uit de check naar voren dat u een omgevingsvergunning milieu moet aanvragen dan doet u dat via de onderstaande rode button. Wat u nodig heeft voor de aanvraag hangt af van het soort bedrijf en hoe groot het is. U levert onder andere in:

 • een akoestisch rapport
 • een bodemonderzoeksrapport
 • een geurrapport
 • een energierapport
 • een luchtkwaliteitsonderzoek
 • een plattegrond en/of
 • een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht

BIBOB-check aanvraag Omgevingsvergunning Milieu

Nadat u bij Omgevingsloket Online (OLO) een Omgevingsvergunning Milieu heeft aangevraagd, via de onderstaande rode button 'Online regelen', kan het zijn dat er een onderzoek BIBOB moet plaatsvinden. Hiervoor vult u het formulier BIBOB-check Omgevingsvergunning Milieu in.

Aanvraag omgevingsvergunning via Omgevingsloket Online (OLO)

Online regelen met DigiD

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een landelijk rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Termijn

De aanvraag en de ontwerpvergunning worden gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en nogmaals 6 weken ter inzage gelegd.

Bezwaar en beroep

Bent u de aanvrager of heeft u gereageerd op de aanvraag en ontwerpvergunning? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Uw Reactie
Uw Reactie