• Ondernemer
 • Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

Bedrijven die het milieu zwaar belasten, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Een omgevingsvergunning voor het milieu vraagt u digitaal aan bij het Omgevingsloket online. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) beoordeelt namens de gemeente de vergunningaanvraag en stuurt een brief over de beslissing.

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning milieu nodig. Soms is een melding voldoende of hoeft u geen actie te ondernemen. De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) geeft aan of een omgevingsvergunning milieu nodig is.

Voorwaarden

De voorwaarde voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het milieu is dat uw bedrijf het milieu zwaar belast. Bijvoorbeeld:

 • rioolwaterzuiveringsinstallaties met een slibvergistingsinstallatie
 • autosloopbedrijven die ook vrachtwagens slopen
 • landbouwbedrijven die een propaantank gebruiken

Aanpak

Weet u niet zeker of u een omgevingsvergunning milieu nodig heeft, controleer dit dan via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Blijkt dat een melding voldoende is dan kunt u op diezelfde plek meteen digitaal de melding indienen.

Komt uit de check naar voren dat u een omgevingsvergunning milieu moet aanvragen dan doet u dat digitaal bij het Omgevingsloket online. Het Omgevingsloket online stelt u vervolgens een aantal vragen, op basis waarvan een aanvraagformulier op maat ontstaat. Dit vult u in. Eventuele bijlagen voegt u toe door deze te uploaden. Welke dit zijn hangt af van het soort bedrijf en hoe groot het is. U levert onder andere in:

 • een akoestisch rapport
 • een bodemonderzoeksrapport
 • een geurrapport
 • een energierapport
 • een luchtkwaliteitsonderzoek
 • een plattegrond en/of
 • een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht

BIBOB-onderzoek aanvraag Omgevingsvergunning Milieu

Bij elke aanvraag omgevingsvergunning milieu vindt een Bibob-onderzoek plaats. Dit is een integriteitsonderzoek op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Hiervoor vult u het formulier BIBOB-onderzoek Omgevingsvergunning Milieu in.

Aanvraag omgevingsvergunning via Omgevingsloket Online (OLO)

Formulieren

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een landelijk rekenmodel waarmee wij de plankosten bepalen.

Termijn

De aanvraag en de ontwerpvergunning worden gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en nogmaals 6 weken ter inzage gelegd.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken.

Uw Reactie
Uw Reactie