• Inwoner
  • Melding trouwen of geregistreerd partnerschap

Melding trouwen of geregistreerd partnerschap

Als u wilt trouwen of een partnerschap registreren, meldt u uw plannen bij de gemeente waar u wilt trouwen. Dit moet minimaal 2 weken en kan maximaal 1 jaar voor de dag dat u gaat trouwen of uw partnerschap gaat registreren.

Met de gemeente maakt u afspraken over het sluiten van het huwelijk of het registreren van het partnerschap. Bijvoorbeeld over de datum en het tijdstip. Ook kunt u afspraken maken over hoe de ceremonie eruit zal zien. U heeft minimaal 2 en maximaal 4 getuigen nodig. De getuigen moeten meerderjarig zijn.

Update i.v.m. corona

  • De trouwambtenaar schudt geen handen.
  • De gemeente Helmond houdt zich aan de (nieuwste) richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Dat betekent dat personen die één of meer symptomen vertonen die daarin worden opgesomd, vriendelijk doch dringend gevraagd worden om thuis te blijven.
  • We bieden alle paren de mogelijkheid aan om kosteloos hun huwelijk of partnerschap te verzetten indien het huwelijk of partnerschap gepland staat op 1 juni 2020 of eerder.
  • We verzoeken de paren vriendelijk om af te wachten. Wij nemen zo snel mogelijk telefonisch of per mail contact met hen op over hun huwelijk of partnerschap.
  • Bij de gratis huwelijken of partnerschappen worden alleen het paar en de getuigen verwacht.
  • Bij de vergaderzaalhuwelijken of -partnerschappen worden alleen het paar, de getuigen en de wederzijdse ouders verwacht.
  • Alle aanwezigen worden vriendelijk verzocht om minimaal 1,5 meter afstand te houden van elkaar: tijdens de ceremonie, maar ook bij het betreden en het verlaten van de Stadswinkel (trappenhuis en lift).
  • Bij de huwelijken of partnerschappen in het Kasteel: Wij verzoeken u om hierover contact op te nemen met de medewerkers van het Kasteel.
  • We doen een vriendelijk doch dringend beroep op het paar om het gezelschap dat aanwezig is bij de ceremonie zo klein mogelijk te houden. Dit om het paar, hun gasten en de trouwambtenaar niet onnodig in gevaar te brengen. Wij hopen op uw begrip.

Documenten inleveren?

Wilt u in Helmond trouwen? Dan moet(en) u en/of uw partner soms nog documenten inleveren. Bent u in Nederland geboren en heeft u hier altijd gewoond? Dan zijn uw gegevens meestal bekend in de Basis Registratie Personen (BRP).

Bent u niet in Nederland geboren en/of heeft u hier niet altijd gewoond? En zijn niet al uw gegevens bekend in de BRP? Dan moet u deze documenten eerst laten registreren in de BRP:

Document Wanneer nodig? Toelichting
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs Altijd Paspoort of identiteitskaart
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de getuigen Altijd Paspoort of identiteitskaart
Een echtscheidingsakte of akte van ontbinding van een geregistreerd partnerschap of een overlijdensakte Wanneer u eerder gehuwd bent geweest/partnerschap hebt gehad en de akte nog niet is geregistreerd in de BRP De akte vraagt u aan in de gemeente waar u toen bent getrouwd/partnerschap bent aangegaan. De overlijdensakte vraagt u aan in de gemeente waar uw partner is overleden.
Een recent afschrift van uw geboorteakte Wanneer de geboorteakte nog niet is geregistreerd in de BRP In uw geboorteakte staan de gegevens van uw ouders. Deze akte vraag u aan in de plaats waar u bent geboren.
Verklaring van woonplaats/nationaliteit/burgerlijke staat Als u of uw partner in het buitenland woont De verklaring vraagt u aan in uw huidige woonplaats

We adviseren u 8-10 maanden van tevoren telefonisch contact met ons op te nemen via 14 0492, zodat wij u kunnen vertellen welke originele documenten wij nodig hebben.

Erkend in het buitenland?

Een huwelijk tussen een man en een vrouw wordt overal ter wereld erkend. Een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen niet. Ook een geregistreerd partnerschap wordt niet in elk land ter wereld erkend. Sommige landen kennen dit alleen voor twee mannen of voor twee vrouwen. Sommige landen kennen dit helemaal niet. Heeft u een vreemde nationaliteit? Heeft u bezittingen in het buitenland en wenst u dat uw partner die erft nadat u bent overleden? Heeft u plannen om te gaan emigreren? Ga zelf na of dat land uw geregistreerd partnerschap erkent. Doe dit vóórdat u het partnerschap sluit.

Aanpak

U doet melding van uw voorgenomen huwelijk of partnerschap via onderstaande knop 'online regelen met DigiD'. Hierbij heeft u ook een kopie van de identiteitsbewijzen de getuigen nodig. Het is handig om deze gegevens te verzamelen voordat u start met de melding. Heeft u geen DigiD? Neem dan contact met ons op via 14 0492 (plaats géén kengetal voor het nummer).

U woont niet in Nederland én u of uw partner heeft niet de Nederlandse nationaliteit

Woont u beiden niet in Nederland en bezit u en/of uw partner de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u alleen in de gemeente ’s-Gravenhage (Den Haag) melding doen van uw voorgenomen huwelijk/partnerschap. Klik hier om naar de website van gemeente 's-Gravenhage (Den Haag) te gaan.

Online regelen met DigiD
Uw Reactie
Uw Reactie