• Home
  • Aanvullende bijdrage voor kinderopvang aanvragen

Aanvullende bijdrage voor kinderopvang aanvragen

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. 

Wilt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag? Kijk dan op de website van de Belastingdienst of u recht hebt op kinderopvangtoeslag en vraag het meteen aan. Ga hier naar de website toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag.

Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld hoeveel opvang u maandelijks nodig denkt te hebben. Verandert er iets in uw situatie, dan heeft dat ook invloed op de hoogte van uw toeslag. Geef veranderingen, zoals in de hoogte van uw inkomen en opvanguren, daarom altijd meteen door via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of de app Kinderopvangtoeslag. Dan ontvangt u de toeslag waar u recht op hebt. Niet te veel en niet te weinig.

Ontvangt u een uitkering en volgt u een traject naar werk en/of scholing? Dan kunt u naast de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst mogelijk een tegemoetkoming in de eigen bijdrage van de kosten voor kinderopvang krijgen.

Aanpak

Op de website van de Belastingdienst leest u meer over de voorwaarden en hoe u de kinderopvangtoeslag digitaal kunt aanvragen. U vraagt de tegemoetkoming aan bij Senzer.

Senzer voert de Participatiewet uit voor de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Op de website van Senzer leest u meer over het aanvragen van de tegemoetkoming.

Online regelen

Formulieren

Uw Reactie
Uw Reactie