• Inwoner
  • Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen en leven. En dat u daarvoor de hulp krijgt die u nodig heeft. De Wmo regelt alle ondersteuning thuis, zoals huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding, beschermd wonen, begeleiding en ondersteuning voor mantelzorgers.

Heeft u ondersteuning nodig bij zelfstandig wonen of meedoen in de samenleving? En kunt u dit niet zelf of in uw omgeving oplossen? Neem dan contact met ons op.

Aanpak

Wilt u ondersteuning vanuit de Wmo aanvragen? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Helmond via 14 0492. Wij maken dan met u een afspraak voor een intakegesprek.

Gesprek met de Wmo-consulent

De Wmo-consulent gaat samen met u bekijken wat voor u de beste oplossing is. We bekijken samen wat u zelf kunt en wat uw omgeving kan doen. We kijken ook of er algemene voorzieningen zijn die u kunnen helpen. Is uw probleem hiermee nog niet opgelost, dan kijken we of een individuele Wmo-voorziening nodig is. 

Zet voor het gesprek wat zaken op een rij, zoals de dingen die goed gaan en die minder goed gaan en waarbij u ondersteuning nodig heeft. Denk ook na of er mensen in uw omgeving zijn die u met bepaalde zaken kunnen helpen.

Cliëntondersteuner

Het is goed om iemand te vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Iemand die u vertrouwt en uw situatie goed kent. Bijvoorbeeld een mantelzorger, familielid of goede kennis. U kunt ook gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Via onderstaande link kunt u onze pagina over cliëntondersteuners bekijken.

Adressen

Zorg en ondersteuning Zandstraat 94 5705 AZ Helmond Postbus 227 5700 AE Helmond 14 0492 (optie: 2) Digitaal contactformulier gemeente Helmond Zorg en ondersteuning

Veel gestelde vragen

U kunt terecht bij de formulierenbrigade van de LEVgroep voor hulp bij het invullen van formulieren en om uw thuisadministratie op orde te krijgen. Heeft u een laag inkomen of een tijdelijke probleemsituatie? Dan is ondersteuning van de formulierenbrigade gratis. Via een voorzieningencheck kan worden gekeken of u recht heeft op een voorziening als bijzondere bijstand, kwijtschelding van belastingen of Wmo-voorzieningen. U leest meer over de formulierenbrigade en de spreekuren op de website van de LEVgroep. U kunt de LEVgroep ook bellen via telefoonnummer (0492) 59 89 89.

De Belastingdienst kan u helpen met uw aangifte Inkomstenbelasting. U kunt gratis contact opnemen met de BelastingTelefoon via 0800 0543.