• Inwoner
  • Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen en leven. En dat u daarvoor de hulp krijgt die u nodig heeft. De Wmo regelt alle ondersteuning thuis, zoals huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding, beschermd wonen, begeleiding en ondersteuning voor mantelzorgers.

Heeft u ondersteuning nodig bij zelfstandig wonen of meedoen in de samenleving? En kunt u dit niet zelf of in uw omgeving oplossen? Neem dan contact met ons op.

Aanpak

Wilt u ondersteuning vanuit de Wmo aanvragen? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Helmond via 14 0492. Wij maken dan met u een afspraak voor een intakegesprek.

Gesprek met de Wmo-consulent

De Wmo-consulent gaat samen met u bekijken wat voor u de beste oplossing is. We bekijken samen wat u zelf kunt en wat uw omgeving kan doen. We kijken ook of er algemene voorzieningen zijn die u kunnen helpen. Is uw probleem hiermee nog niet opgelost, dan kijken we of een individuele Wmo-voorziening nodig is. 

Zet voor het gesprek wat zaken op een rij, zoals de dingen die goed gaan en die minder goed gaan en waarbij u ondersteuning nodig heeft. Denk ook na of er mensen in uw omgeving zijn die u met bepaalde zaken kunnen helpen.

Cliëntondersteuner

Het is goed om iemand te vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Iemand die u vertrouwt en uw situatie goed kent. Bijvoorbeeld een mantelzorger, familielid of goede kennis. U kunt ook gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Via onderstaande link kunt u onze pagina over cliëntondersteuners bekijken.

Adressen

Zorg en ondersteuning Zandstraat 94 5705 AZ Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond 14 0492 Digitaal contactformulier gemeente Helmond Zorg en ondersteuning

Veel gestelde vragen

U kunt terecht bij de formulierenbrigade van de LEVgroep voor hulp bij het invullen van formulieren en om uw thuisadministratie op orde te krijgen. Heeft u een laag inkomen of een tijdelijke probleemsituatie? Dan is ondersteuning van de formulierenbrigade gratis. Via een voorzieningencheck kan worden gekeken of u recht heeft op een voorziening als bijzondere bijstand, kwijtschelding van belastingen of Wmo-voorzieningen. U leest meer over de formulierenbrigade en de spreekuren op de website van de LEVgroep. U kunt de LEVgroep ook bellen via telefoonnummer (0492) 59 89 89.

De Belastingdienst kan u helpen met uw aangifte Inkomstenbelasting. U kunt gratis contact opnemen met de BelastingTelefoon via 0800 0543.

  1. Bezoek de website van de LEVgroep