• Home
  • WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde van uw pand of stuk grond opnieuw vast. WOZ staat voor waardering onroerende zaken. De WOZ-beschikking ontvangt u aan het begin van elk jaar. Hierop staat de nieuwe WOZ-waarde vermeld. Ook staat er het bedrag wat u aan onroerendezaakbelasting moet betalen. De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt om de onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait te berekenen. Gebruikers van een bedrijfspand krijgen ook een WOZ-beschikking toegestuurd. Wilt u weten hoe de WOZ-waarde is vastgesteld? Kijk dan in het taxatieverslag. 

De waarde van uw woning, pand of stuk grond kan veranderen. Bijvoorbeeld door een verbouwing of door afbraak. Voor de WOZ-waarde van 2020 kijkt de gemeente naar de waarde van de onroerende zaak op 1 januari 2019 (=waardepeildatum). We tellen verbouwingen na deze datum mee en bepalen de waarde hiervan alsof de verbouwing op 1 januari 2019 was voltooid. We bepalen de waarde van de woning, het pand of perceel met de marktprijzen van vergelijkbare panden op 1 januari 2019.

Voorwaarden

De voorwaarden bij de WOZ-beschikking zijn:

  • De WOZ-waarde geldt voor 1 belastingjaar.
  • De WOZ-beschikking ontvangt u aan het begin van elk jaar.
  • De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Als u in de loop van het jaar verhuist, kunt u de WOZ-waarde van uw nieuwe huis opvragen.

Aanpak

Een kopie taxatieverslag of WOZ-beschikking kan toegestuurd worden naar het objectadres dat bij ons is geregistreerd. U kunt dit telefonisch of via het digitale contactformulier opvragen (zie contactgegevens onderaan de pagina). Komt u liever naar de Stadswinkel? Dan hoeft u hiervoor geen afspraak te maken. U kunt tijdens onze openingstijden gewoon terecht bij de receptie.

U heeft verder nodig:

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Een kopie van de (voorlopige) koopakte als u onlangs eigenaar bent geworden

Heeft u geen kopie nodig, maar wel de gegevens over uw taxatieverslag of WOZ-beschikking? U kunt deze gratis inzien via onderstaande knop 'online regelen met DigiD'.

Let op: doe uw aanvraag online. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Lukt of kan online aanvragen niet? Neem contact met ons op via 14 0492 (plaats géén kengetal voor het nummer). U kunt niet langskomen zonder afspraak.

Online regelen met DigiD

Kosten

Het aanvragen van een taxatieverslag is gratis.

Ook een kopie van de WOZ-beschikking is gratis.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde van uw woning, pand of perceel, kunt u bezwaar maken. Dat moet dan wel binnen 6 weken na de datum van de beschikking.

Adressen

Team Belastingen Postbus 950 5700 AZ Helmond Team Belastingen

Veel gestelde vragen

Ja, ook grond waarop nog gebouwd kan worden, zoals braakliggende grond of een bouwterrein heeft een WOZ-waarde.

Uw Reactie
Uw Reactie