• Inwoner
  • Uw woning tijdelijk verhuren

Uw woning tijdelijk verhuren

Voor het tijdelijk verhuren van een woning op basis van de Leegstandwet heeft u een vergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen voor:

  • een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden
  • een woning die te koop staat
  • gebouwen zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren, bijvoorbeeld een kantoorgebouw of school

Wilt u een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden tijdelijk verhuren? Dan krijgt u de vergunning voor 2 jaar. De vergunning kan steeds met 1 jaar worden verlengd. De totale lengte van de vergunning is maximaal 7 jaar. Voor woningen die te koop staan, krijgt u een vergunning voor 5 jaar. Dit is de maximale duur van de vergunning.

Gebouwen zonder woonbestemming mag u maximaal 10 jaar verhuren. Heeft u voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig? De vergunning voor verhuur wordt afgegeven voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan (met een maximum van 10 jaar).

Voorwaarden

De voorwaarden voor tijdelijke verhuur zijn:

  • De woonruimte staat leeg.
  • U bent eigenaar of verhuurder van de woonruimte.

Woonruimte die te koop staat mag alleen worden verhuurd als:

  • de woonruimte nog niet bewoond is geweest (nieuwbouw)
  • de eigenaar er zelf 12 maanden of langer in heeft gewoond voordat het leeg kwam te staan, of
  • de woonruimte de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar is verhuurd

Gedurende 2 jaar kunt u de dubbele woonlasten fiscaal aftrekken. Bij verhuur is dit niet mogelijk. 

Aanpak

Download het juiste aanvraagformulier en vul deze volledig in. U kunt het formulier (inclusief vermelding van de huurprijs) versturen naar het college van burgemeester en wethouders via onderstaand postadres.

Formulieren

Contact

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer T. Middel via onderstaande adresgegevens.

Kosten

De aanvraag van een vergunning voor tijdelijke verhuur kost €46,60 (tarief 2018).

Termijn

De gemeente behandelt uw aanvraag binnen 4 weken. 

Bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van de gemeente.

Adressen

College van Burgemeester en Wethouders Postbus 950 5700 AZ Helmond College van Burgemeester en Wethouders
dhr T. Middel 0492587501 dhr T. Middel