Sluitingstijden horeca, ontheffing

In Helmond gelden voor alle horecabedrijven dezelfde sluitingstijden, namelijk 03:00 uur. Eigenaren van horecabedrijven kunnen voor incidentele gevallen een ontheffing van deze sluitingstijd aanvragen.

Voorwaarden

Een ontheffing tot verlenging van het sluitingsuur wordt alléén verleend als u ook in het bezit bent van een exploitatievergunning of een vergunning voor het schenken van alcoholhoudende dranken.

Aanpak

U vraagt deze ontheffing schriftelijk aan bij de burgemeester van Helmond. Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar onderstaand postadres.

Om een ontheffing aan te vragen om langer open te mogen zijn, geeft u door:

  • om welk soort bedrijf het gaat
  • hoe groot het bedrijf is
  • om welke de locatie het gaat
  • wie de beheerder of bedrijfsleider is
  • wie de eigenaar is

Formulieren

Kosten

Een verzoek om ontheffing kost €21,30 per dag (tarief 2019).

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Adressen

De Burgemeester van Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond De Burgemeester van Helmond
Uw Reactie
Uw Reactie