Schulden

Kunt u moeilijk rondkomen en bent u bang om in de schulden te raken? Woont u in de gemeente Helmond en zoekt u hulp bij het oplossen van financiële problemen en/of schulden? Vraag dan om gratis advies. Hulp vragen verplicht u tot niets.

Aanpak

Neem contact op met de LEVgroep en meldt dat u financiële problemen heeft. Zij bekijken samen met u waar u moeite mee heeft, welke problemen u tegenkomt en wat mogelijke oplossingen zijn. Wanneer u het niet meer zelf kunt oplossen, dan kijkt de medewerker van de LEVgroep samen met u welke verdere hulp u nodig heeft. Soms is advies niet voldoende en heeft u meer begeleiding nodig. Hierbij kunt u denken aan budgetbegeleiding of coaching, of het regelen van uw schulden. Voorop staat dat u zich samen met de hulpverlening inzet.

Afhankelijk van uw situatie kan uw vraag doorgezet worden naar Schulddienstverlening van de gemeente Helmond. U wordt hierbij, indien nodig, nog steeds geholpen door de medewerker van de LEVgroep. U kunt de LEVgroep bereiken via telefoonnummer 0492-598 989. Ook kunt u meer informatie vinden op hun website.

De gemeente Helmond heeft professionele schulddienstverleners in dienst welke samen met u op zoek gaan naar een passende oplossing waarbij de belangen van u en uw schuldeisers voorop staan.

Bewindvoerders

Bewindvoerders kunnen zich aanmelden door via Nextcloud een mail te sturen naar schulddienstverlening@helmond.nl

Veel gestelde vragen

Ja, u betaalt dan incassokosten. Deze kosten worden bij iedere nieuwe schuld aan de gemeente opnieuw berekend. U voorkomt extra kosten door op tijd te betalen of door afspraken te maken over een betalingsregeling.

U betaalt geen incassokosten voor deurwaarderskosten of als de gemeente de schuld verrekent op uw Participatiewet uitkering.

U kunt voor meer informatie telefonisch contact opnemen met het Klantcontactcentrum 140492 of via het telefoonnummer dat in uw correspondentie staat.

Als u te veel geld heeft ontvangen, krijgt u een terugvorderingsbesluit thuisgestuurd. Hierin staat vermeld:

 • Waarom u een bedrag terug moet betalen
 • Hoeveel u moet terugbetalen
 • De termijn om terug te betalen
 • Of u in 1 keer moet betalen of per maand kunt aflossen
 • Wat er gebeurt als u niet op tijd betaalt

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan verrekent de gemeente de terugvordering maandelijks met uw uitkering. Als u geen uitkering heeft, ontvangt u een acceptgirokaart in de eerstvolgende maand nadat u het terugvorderingsbesluit kreeg. U krijgt de acceptgiro in de eerste week van deze maand thuisgestuurd.

Kunt u het bedrag niet in 1 keer terugbetalen? U leest in het terugvorderingsbesluit hoe u een afspraak kunt maken voor een betalingsregeling. In deze brief staat een rechtstreeks nummer dat u hiervoor kunt bellen. Als u geen afspraak maakt, gaan we ervan uit dat u binnen 30 dagen betaalt.

Als u al een betalingsregeling voor een andere schuld heeft, dan moet u voor de nieuwe schuld een nieuwe betalingsregeling treffen.

Als ex-ondernemer of voormalig zzp'er kunt u net als andere inwoners van Helmond een schuldregeling aanvragen. U moet wel uitgeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en uw bedrijf moet boekhoudkundig en belastingtechnisch volledig zijn afgewikkeld.

Als iemand fraude heeft gepleegd en te veel geld heeft ontvangen, moet diegene dat bedrag terugbetalen. De fraudepleger kan een boete krijgen en heeft vanaf dat moment een schuld bij de instantie waar de fraude gepleegd is. Fraudeschulden moeten in principe helemaal terug worden betaald, maar er zijn uitzonderingen mogelijk. Met een schuld die is ontstaan door het overtreden van de regels, kunt u niet altijd in aanmerking komen voor schuldhulpverlening. U kunt dit uiteraard altijd bespreken met een schulddienstverlener.

U kunt terecht bij de formulierenbrigade van de LEVgroep voor hulp bij het invullen van formulieren en om uw thuisadministratie op orde te krijgen. Heeft u een laag inkomen of een tijdelijke probleemsituatie? Dan is ondersteuning van de formulierenbrigade gratis. Via een voorzieningencheck kan worden gekeken of u recht heeft op een voorziening als bijzondere bijstand, kwijtschelding van belastingen of Wmo-voorzieningen. U leest meer over de formulierenbrigade en de spreekuren op de website van de LEVgroep. U kunt de LEVgroep ook bellen via telefoonnummer (0492) 59 89 89.

De Belastingdienst kan u helpen met uw aangifte Inkomstenbelasting. U kunt gratis contact opnemen met de BelastingTelefoon via 0800 0543.

‘Beslag leggen’ betekent dat (een deel van) uw inkomen, bezittingen of uitkering wordt afgestaan aan een schuldeiser. Dit wordt gedaan om uw schuld af te lossen. De gemeente kan beslag leggen op uw inkomen of uitkering als u een schuld heeft bij de gemeente, niet heeft gereageerd op betalingsherinneringen en geen afspraken heeft gemaakt over een betalingsregeling. Een schuldeiser ('derden') kan ook beslag leggen op uw inkomsten of uitkering. Bijvoorbeeld omdat u de huur niet op tijd betaalt.

Beslag leggen op uw inkomen mag niet zomaar. Een schuldeiser moet eerst de volgende stappen ondernemen:

 • De schuldeisers gaan naar de rechter voor een vonnis.
 • Met dat vonnis kan de schuldeiser een deurwaarder vragen om beslag te leggen op uw loon of uitkering.
 • Er wordt een berekening gemaakt van wat u iedere maand kunt aflossen (beslagvrije voet).
 • Dat bedrag wordt maandelijks ingehouden en gaat naar de schuldeiser.

Deze instanties kunnen zonder vonnis beslag leggen:

 • de Belastingdienst
 • het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) voor kinderalimentatie
 • de gemeente, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

U kunt zich aanmelden voor de betalingsregeling van CZ wanneer u een bijstandsuitkering heeft en door schulden 6 maanden of langer geen premie heeft betaald, waardoor u een maandelijkse boete krijgt van het CAK. Dat heet een bestuursrechtelijke premie.

Door deel te nemen aan de betalingsregeling lost u een deel van uw schuld in gelijke termijnen af en gaat u ook weer de normale verzekeringspremie betalen. Daardoor maakt u weer aanspraak op de aanvullende verzekering. Na 36 maanden deelname worden uw resterende schulden bij CZ en/of CAK kwijtgescholden.

Wilt u meer weten en/of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met de afdeling Sociaal Domein via telefoonnummer 14 0492 (keuze 2 in het menu).