• Ondernemer
  • Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

Bedrijven die het milieu zwaar belasten, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Bijvoorbeeld als uw bedrijf geluidsoverlast veroorzaakt of de lucht vervuilt. Een omgevingsvergunning voor het milieu vraagt u digitaal aan bij het Omgevingsloket online. Klik hiervoor op onderstaande button.

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Soms is een melding voldoende of hoeft u geen actie te ondernemen.

Sommige bedrijven hebben geen vergunnings- en meldingsplicht. Dit zijn bijvoorbeeld kantoren, diverse zorginstellingen, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen.

Voorwaarden

De voorwaarde voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het milieu is dat uw bedrijf het milieu zwaar belast. Bijvoorbeeld:

  • rioolwaterzuiveringsinstallaties met een slibvergistingsinstallatie
  • autosloopbedrijven die ook vrachtwagens slopen
  • landbouwbedrijven die een propaantank gebruiken

Aanpak

Weet u niet zeker of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Controleer dit via de Activiteitenbesluit internetmodule (zie 'formulieren'). Blijkt dat een melding voldoende is? Dan kunt u op diezelfde plek meteen digitaal de melding indienen.

Komt uit de check naar voren dat u een milieuvergunning moet aanvragen of een melding moet doen bij de gemeente Helmond? Vul dan bovenstaand(e) Bibob-formulier(en) in. Voor een natuurlijk persoon of eenmanszaak gebruikt u het eerste Bibob-formulier. Betreft het een vof, cv of maatschap? Gebruik dan het eerste en tweede formulier. Voor een BV, NV, vereniging, stichting of buitenlandse rechtsvorm gebruikt u het derde en vierde formulier.

Afhankelijk van het soort bedrijf en hoe groot het is, geeft u door:

  • een akoestisch rapport
  • een bodemonderzoeksrapport
  • een geurrapport
  • een energierapport
  • een plattegrond
  • een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht

BIBOB-check aanvraag Omgevingsvergunning Milieu

Nadat u bij Omgevingsloket Online (OLO) een Omgevingsvergunning Milieu heeft aangevraagd, via de onderstaande rode button 'Online regelen', kan het zijn dat er een onderzoek BIBOB moet plaatsvinden. Hiervoor vult u het formulier BIBOB-check Omgevingsvergunning Milieu in.

Online regelen met DigiD

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een landelijk rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Termijn

De aanvraag en de ontwerpvergunning worden gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en nogmaals 6 weken ter inzage gelegd.

Bezwaar en beroep

Bent u de aanvrager of heeft u gereageerd op de aanvraag en ontwerpvergunning? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Uw Reactie
Uw Reactie