• Inwoner
 • Informatie in de basisregistratie personen (BRP)

Informatie in de basisregistratie personen (BRP)

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerlijke staat en nationaliteit.

De gegevens uit de BRP worden gebruikt door verschillende organisaties, bijvoorbeeld de Belastingdienst en pensioenfondsen. U kunt op Rijksoverheid.nl zien welke organisaties gegevens uit de BRP krijgen en waarvoor. 

Informatieverzoek

U kunt gegevens van iemand anders opvragen. Hiervoor doet u een verzoek bij de gemeente. De persoon om wie het gaat moet toestemming geven.

Verstrekkingsbeperking

Wilt u niet dat anderen uw persoonsgegevens krijgen? Vraag de gemeente om uw gegevens niet door te geven (verstrekkingsbeperking). 

Voorwaarden

De voorwaarden voor het opvragen van persoonsgegevens van iemand anders zijn:

 • U gebruikt de gegevens die u opvraagt niet voor commerciële doelen.
 • U legt uit waarom u de gegevens nodig heeft.
 • U krijgt alleen standaardgegevens uit de basisregistratie personen, zoals:
  • naam
  • adres
  • woonplaats

Geheimhouding kunt u aanvragen voor:

 • uw eigen persoonsgegevens
 • de persoonsgegevens van uw kinderen tot en met 16 jaar

Aanpak

Informatieverzoek indienen

Een informatieverzoek kunt u schriftelijk indienen. We hebben hiervoor uw NAW-gegevens nodig en het doel waarvoor u de informatie nodig heeft. U stuurt dit verzoek naar de postbus die u vindt onder 'adressen'.

Verstrekkingsbeperking aanvragen

U kunt op verschillende manieren verstrekkingsbeperking aanvragen of stopzetten. De snelste manier is digitaal via onderstaande knop 'online regelen met DigiD'. Ook kunt u de verstrekkingsbeperking aan de balie in de Stadswinkel aanvragen of stopzetten. Neem uw geldig identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

Daarnaast kunt u een schriftelijke aanvraag doen. Stuur het ingevulde aanvraagformulier met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs dan naar onderstaand adres.

Online regelen met DigiD

Kosten

Uw eigen gegevens uit de basisregistratie personen inzien of het aanvragen van geheimhouding is gratis.

Termijn

De gemeente verwerkt uw aanvraag binnen 4 weken.

U ontvangt hierover (schriftelijk) bericht.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Adressen

Stadswinkel gemeente Helmond Frans Joseph van Thielpark 1 5700 AZ Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond 14 0492 Stadswinkel gemeente Helmond