• Home
  • Groenstroken en restgronden aankopen

Groenstroken en restgronden aankopen

Als naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond ligt, kunt u de gemeente verzoeken of u deze openbare groenstrook aan uw eigen grond mag toevoegen.

Het kopen van gemeentegrond kan alleen als het voor iedereen voordeel oplevert. Het is illegaal om zonder toestemming van de gemeente gemeentegrond te gebruiken.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aankopen van groenstroken of restgronden zijn onder andere:

  • De groenstrook of restgrond grenst aan uw tuin, huis of land.
  • De grond grenst niet aan een grote openbare ruimte waar een rij huizen op uitkijkt of waar parkeerplaatsen liggen.
  • De omwonenden hebben er geen last van dat de groenstrook van u is.
  • Na de koop zorgt u zelf voor het onderhoud van het stuk groen.
  • Uw plannen met het stuk grond zijn stedenbouwkundig verantwoord.
  • Er lopen geen kabels of leidingen onder het stuk grond.
  • Het stuk grond ligt niet te dicht bij het riool.

Aanpak

Zo dient u een aanvraag in voor het kopen van een stuk grond van de gemeente:

  • Vul het aanvraagformulier grondtransactie in
  • Stuur het formulier met de daarin vermelde gegevens naar onderstaand adres.

Formulieren

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Saskia Gemen via het telefoonnummer 0492-587085.

Kosten

De gemeenteraad heeft de grondprijs (tarief 2019) voor overhoeken voor een aantal wijken in de gemeente vastgesteld op € 139,50 per vierkante meter en voor de overige wijken € 163,75 per vierkante meter. De betreffende wijken zijn aangegeven op onderstaande tekeningen. Voor bedrijventerreinen en overige gronden is het de helft van de grondprijs, zoals die is opgenomen in het grondprijzen besluit.

Adressen

Afdeling Accommodaties en Exploitaties Weg op den Heuvel 35 5701 NV Helmond (0492) 58 7085 Afdeling Accommodaties en Exploitaties