• Home
  • Groene daken, subsidie

Groene daken, subsidie

De gemeente Helmond geeft subsidie voor de aanleg van groene daken. Dit zijn daken die zijn voorzien van speciale beplanting, meestal in de vorm van geprepareerde zoden of kant-en-klare systemen die bestaan uit mossen, vetplanten (sedum), kruiden en grassen. Groene daken zijn goed voor het milieu, ze zorgen voor een betere opvang van regenwater én ze leveren kostenbesparingen op. Meer voordelen van groene daken leest u in de folder onder 'meer informatie'. U vraagt de subsidie aan bij de gemeente.

Voorwaarden

Bewoners, bedrijven en instellingen komen in aanmerking voor deze subsidie als:

  • het gebouw waarop het groene dak wordt aangelegd in Helmond staat en is aangesloten op het riool
  • het groene dak zo wordt aangelegd dat er significant minder regenwater naar het riool stroomt
  • het groene dak minimaal 10 m² groot is
  • de dakconstructie geschikt is voor de aanleg van een groen dak
  • de eigenaar van het gebouw toestemming geeft voor de aanleg
  • de subsidie wordt aangevraagd vóórdat het groene dak wordt aangelegd

Aanpak

U vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier subsidie groene daken. U kunt het formulier digitaal invullen en mailen naar gemeente@helmond.nl. Op het formulier vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure.

Onder bepaalde voorwaarden kan uw deel van de investering voor uw groene dak gefinancierd worden via de gemeentelijke duurzaamheidslening. Meer informatie hierover vindt u bij het gerelateerde product 'Duurzaamheidslening' onderaan de pagina.

Formulieren

Kosten

De gemeente Helmond vergoedt 50% van de aanlegkosten, tot een maximum van €25,- per vierkante meter groen dak. Een eventuele bouwkundige inspectie wordt vergoed tot €250,-. De overige kosten zijn voor uw eigen rekening. Er is jaarlijks een beperkt budget beschikbaar. 

Termijn

De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal 4 weken, die we in bijzondere situaties met 2 weken kunnen verlengen. In de meeste gevallen kunnen we binnen een paar dagen uw aanvraag beoordelen. We behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. U ontvangt schriftelijk bericht van ons besluit. In deze brief staat of de subsidie wordt verleend en wat de eventuele aanvullende voorwaarden zijn. Als we uw aanvraag goedkeuren, ontvangt u in bijna alle gevallen direct subsidie. 

Gerelateerde producten