Emigreren melden

U meldt uw verhuizing naar het buitenland maximaal 5 dagen van tevoren bij de gemeente. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u de verhuizing melden bij de gemeente. 

Voorwaarden

Als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist, kunt u de melding schriftelijk doen. Dit kan gedaan worden door:

 • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
 • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar

Blijven er mensen op uw huidige adres in Nederland achter? Dan moeten de mensen die naar het buitenland verhuizen zich persoonlijk melden bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Aangifte van vertrek door een gemachtigde is niet mogelijk.

Aanpak

U geeft uw emigratie door aan de balie van de Stadswinkel. Maak hiervoor digitaal een afspraak via onderstaande knop 'online regelen'. De dag dat u uw vertrek doorgeeft, is de dag dat u uitgeschreven wordt. 

Zo meldt u uw emigratie naar het buitenland:

 • U gaat naar de gemeente of doet de melding schriftelijk als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist.
 • U doet de melding binnen 5 dagen voor uw vertrek.
 • U geeft door:
  • in welk land u zult verblijven
  • wat uw eerste adres is (met plaatsnaam)
  • de datum waarop u verhuist
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

Als u geen aangifte doet van emigratie, kan de gemeente u een boete opleggen.

Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Vraag dit aan bij een RNI-gemeente. Deze gemeenten zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland en Zwolle.

Bent u al in het buitenland? Meld uw vertrek dan alsnog zo snel mogelijk bij de gemeente. Dit kan ook via het schriftelijke formulier. Schriftelijk melden mag alleen als er geen mensen op uw huidige adres in Nederland achterblijven.

Online regelen

Formulieren

Contact

Heeft u later een bewijs van uitschrijving nodig? Vraag dit aan bij een RNI-gemeente. Deze gemeenten zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland en Zwolle.

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Dan kunt u deze kosteloos aan de balie in de Stadswinkel verkrijgen. 

Veel gestelde vragen

Woont u in Nederland, maar wilt u terug naar uw land van herkomst? Dan kunt u mogelijk een remigratie-uitkering krijgen. Dit is een maandelijkse uitkering voor uw levensonderhoud. De hoogte van de remigratie-uitkering hangt af van het land waarnaar u wilt verhuizen en uw gezinssituatie.

Heeft u een andere Nederlandse uitkering? Dan wordt deze van uw remigratie-uitkering afgetrokken.

U komt in aanmerking als u voldoet aan verschillende voorwaarden. U bent in ieder geval 55 jaar of ouder en u heeft minstens 8 jaar legaal in Nederland gewoond. U vindt meer informatie over de remigratie-uitkering en de voorwaarden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 1. Bezoek de website van de SVB

Gerelateerde producten