Een evenement organiseren

Als u een groot evenement wilt organiseren, zoals een concert of optocht, heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Een klein evenement, bijvoorbeeld een straatfeest, hoeft u vaak alleen te melden bij de gemeente. 

Evenementenkalender

Als u een evenement wilt organiseren, heeft u allereerst een plaats nodig op de evenementenkalender. Evenementen die in een bepaald jaar een plaats willen hebben op de evenementenkalender melden zich vóór 1 december van het voorafgaande jaar bij de evenementencoördinator via e-mail: evenementen@helmond.nl of via Postbus 950, 5700 AZ Helmond, t.a.v. Arie Willems, afdeling O&O. Evenementen die zich na 1 december melden, zijn afhankelijk van de ruimte op de evenementenkalender, beschikbaarheid van hulpdiensten, enzovoort. Plaatsing op de evenementenkalender geeft nog geen zekerheid voor de evenementenvergunning. 

Voorwaarden

U heeft een vergunning nodig als u een evenement wilt organiseren waar publiek naartoe mag komen, of als het evenement op een plek wordt gehouden die normaal gesproken voor publiek toegankelijk is. Een evenement waarbij minder dan 250 personen tegelijkertijd aanwezig (zullen) zijn en dat voldoet aan de door burgemeester en wethouders vastgestelde nadere regels, hoeft u alleen te melden bij de gemeente. Deze nadere regels vindt u hieronder. Als niet aan deze nadere regels wordt voldaan, is er een vergunning nodig.

In het belang van het voorkomen van overlast, de openbare orde en veiligheid of onvoldoende politiecapaciteit, kan de gemeente de vergunning weigeren of daaraan voorschriften verbinden.

Aanpak

Via onderstaande knop 'online regelen' kunt u digitaal een vergunning aanvragen of een melding doen van een evenement. Hier heeft u de mogelijkheid om in te loggen met DigiD. Uw gegevens zijn dan deels al voor u ingevuld.

Online regelen

Formulieren

Kosten

Aan de behandeling van een evenementenvergunningaanvraag zijn kosten verbonden. De tarieven staan vermeld in de gemeentelijke legesverordening.

  1. Als het evenement binnen het evenementengebied ligt of het evenement een zogenaamde A-status heeft: € 495,- (tarief 2019).
  2. Is onderdeel 1 niet van toepassing en liggen aan het evenement commerciële motieven ten grondslag: € 248,- (tarief 2019).
  3. Is onderdeel 1 niet van toepassing en liggen aan het evenement géén commerciële motieven ten grondslag: € 30,70 (tarief 2019).

De hier genoemde bedragen zijn exclusief eventuele andere kosten (zoals stroomafname en kosten verkeersmaatregelen) en eventueel verschuldigde precariobelasting. Meer informatie hierover leest u bij het gerelateerde product 'Precariobelasting' onderaan de pagina. 

Termijn

Afhankelijk van de soort aanvraag gelden er verschillende termijnen:

  • Een aanvraag voor een evenementenvergunning moet in beginsel uiterlijk 10 weken voor het evenement bij de gemeente binnen zijn.
  • Gaat een evenement gepaard met politiecapaciteit of het afsluiten van een weg of meerdere wegen en is een verkeersbesluit vereist, dan moet uiterlijk 16 weken van tevoren een vergunning worden aangevraagd;
  • Een meldingsformulier (voor een evenement met minder dan 250 personen (dat voldoet aan de nadere regels) moet uiterlijk 2 weken voor het evenement bij de gemeente binnen zijn.

De behandelingstermijn duurt 2 tot 6 weken en gaat in op het moment dat de gemeente alle relevante informatie heeft ontvangen. U ontvangt schriftelijk de beslissing op uw vergunningaanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Gerelateerde producten