• Ondernemer
 • Duurzaamheidsfonds, subsidie voor duurzame initiatieven

Duurzaamheidsfonds, subsidie voor duurzame initiatieven

Heeft u een idee dat bijdraagt aan meer duurzame energie, minder CO2 uitstoot én meer kwalitatief groen en water in onze stad? Doe dan een beroep op het duurzaamheidsfonds. Hiermee kunt u een financieel steuntje in de rug krijgen om uw plan te realiseren. Met het duurzaamheidsfonds willen we graag vaart zetten achter het realiseren van onze klimaatambities. Dat kunnen we niet alleen, maar willen we graag samen met de hele stad doen. Uw initiatieven en ideeën zijn dan ook meer dan welkom!

Verschillende inwoners, verenigingen, scholen en ondernemers gingen u al voor met initiatieven die een bijdrage uit het duurzaamheidsfonds hebben gekregen:

Voorwaarden

De totale omvang van het duurzaamheidsfonds is €500.000,-. U kunt een financiële bijdrage krijgen tot maximaal €50.000,-. Honorering van aanvragen gebeurt in volgorde van indiening, totdat het totale budget besteed is. Voor sportclubs is het ook mogelijk om subsidie te ontvangen voor de verduurzaming van hun sportaccommodatie.

Bewoners, bedrijven en instellingen komen in aanmerking voor de subsidie als:

 • Het project het algemeen belang behartigt en betrekking heeft op de doelstelling ‘Helmond Klimaatneutraal in 2035’
 • Het project betrekking heeft op de duurzaamheidskapitalen ‘people’, ‘planet’, ‘profit’
 • Het project geen commercieel belang heeft
 • Het project realiseerbaar is binnen de programmaperiode 2016-2020
 • Het project als voorbeeldfunctie dient en elders gerealiseerd of gekopieerd kan worden. Kennis en ervaringen worden gedeeld op de website van 'Alle lichten op groen'
 • Er sprake is van cofinanciering door derden:
  • Bij aanvragen tussen € 1.000 en € 5.000 is er sprake van ten minste 25% cofinanciering
  • Bij aanvragen tussen € 5.000 en € 25.000 is er sprake van ten minste 50% cofinanciering
  • Bij aanvragen van meer dan € 25.000 is sprake van ten minste 75% cofinanciering
 • Voor de verduurzaming van sportaccommodaties gelden specifieke voorwaarden. U leest hier meer over in het aanvraagformulier.
 • Wanneer het project betrekking heeft op het vergroenen van een locatie geldt altijd een maximale bijdrage van 50% met een maximum van €10.000,-.
 • Wanneer uw project enkel betrekking heeft op de verduurzaming van een pand (geen sportaccommodatie), zoals het aanbrengen van isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp, dan komt u niet in aanmerking voor subsidie.

Aanpak

Heeft u een goed plan of initiatief en wilt u in aanmerking komen voor de subsidie? Vul dan het aanvraagformulier in. Aan de hand van uw toelichting op het formulier toetsen wij of uw plan voldoet aan de gestelde criteria. Mail het ingevulde formulier naar gemeente@helmond.nl. We toetsen alle aanvragen aan de hand van de nadere subsidieregels. Deze vindt u onder 'Wetgeving'.

Formulieren

Termijn

Nadat u de volledige aanvraag heeft ingediend, krijgt u binnen 6 weken (voor bedragen tot €25.000) of binnen 8 weken (voor bedragen tussen €25.000 en € 50.000) bericht of de subsidie wordt verleend. In sommige gevallen kan deze periode eenmaal met 4 weken worden verlengd.

Uw Reactie
Uw Reactie