• Ondernemer
 • Duurzaamheidsfonds, subsidie voor duurzame initiatieven

Duurzaamheidsfonds, subsidie voor duurzame initiatieven

Heeft u een concreet plan dat bijdraagt aan een klimaatneutraal Helmond? Dan kunt u een beroep doen op het duurzaamheidsfonds. U kunt dan een financiële bijdrage krijgen tot maximaal €50.000 om uw plan te realiseren. De totale omvang van het duurzaamheidsfonds is €500.000. Honorering van aanvragen gebeurt in volgorde van indiening, totdat het totale budget op is. Voor sportclubs is het ook mogelijk om subsidie te ontvangen voor de verduurzaming van hun sportaccommodatie.

Voorbeelden van initiatieven die een bijdrage uit het duurzaamheidsfonds hebben gekregen:

 • Pop-up Store voor duurzame mode (Groen4Life en ROC Ter Aa)
 • Duurzaamheid Café Helmond
 • Aanleg biodiversiteitsveld (Manders Totaal)
 • Verduurzamen nieuwbouw speeltuin Helmond-West

Voorwaarden

Bewoners, bedrijven en instellingen komen in aanmerking voor de subsidie als:

 • Het project het algemeen belang behartigt en betrekking heeft op de doelstelling ‘Helmond Klimaatneutraal in 2035’
 • Het project betrekking heeft op de duurzaamheidskapitalen ‘people’, ‘planet’, ‘profit’
 • Het project geen primair commercieel belang heeft
 • Het project realiseerbaar is binnen de programmaperiode 2016-2020
 • Het project als voorbeeldfunctie dient en elders gerealiseerd of gekopieerd kan worden. Kennis en ervaringen worden gedeeld op de website van 'Alle lichten op groen'
 • Er sprake is van cofinanciering door derden:
  • Bij aanvragen tussen  € 1.000,- en € 5.000,- is er sprake van ten minste 25% cofinanciering
  • Bij aanvragen tussen € 5.000,- en € 25.000,- is er sprake van ten minste 50% cofinanciering
  • Bij aanvragen van meer dan € 25.000,- is sprake van ten minste 75% cofinanciering
 • Voor de verduurzaming van sportaccommodaties gelden specifieke voorwaarden. U leest hier meer over in het aanvraagformulier.
 • Wanneer het project betrekking heeft op het vergroenen van een locatie geldt altijd een maximale bijdrage van 50% met een maximum van € 10.000,-.
 • Wanneer uw project enkel betrekking heeft op de verduurzaming van een pand (niet zijnde een sportaccommodatie), zoals het aanbrengen van isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp, dan komt u niet in aanmerking voor subsidie.

Aanpak

Wilt u in aanmerking komen voor de subsidie, maak dan gebruik van het aanvraagformulier. Op dit formulier kunt u uw idee verder toelichten, zodat wij kunnen toetsen of het ook daadwerkelijk voldoet aan de gestelde criteria. U kunt het ingevulde formulier mailen naar gemeente@helmond.nl. De gemeente toetst alle aanvragen aan de hand van de nadere subsidieregels. Deze kunt u raadplegen bij 'Meer informatie'.

Formulieren

Termijn

Nadat u de volledige aanvraag heeft ingediend, krijgt u binnen 6 weken (voor bedragen tot €25.000,-) of binnen 8 weken (voor bedragen tussen €25.000,- en € 50.000,-) bericht of de subsidie wordt verleend. In sommige gevallen kan deze periode eenmaal met 4 weken worden verlengd.