• Home
  • Bezwaarschrift indienen, aanslag belastingen en WOZ-waarde

Bezwaarschrift indienen, aanslag belastingen en WOZ-waarde

Bent u het niet eens met een aanslag voor gemeentelijke belastingen of een vastgestelde WOZ-waarde? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. De gemeente Helmond kent de volgende belastingen: onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, precariobelasting, toeristenbelasting, reclamebelasting en parkeerbelasting. Een bezwaar tegen de WOZ-waarde behandelen we ook als een bezwaar tegen de aanslag OZB.

Na bekendmaking van de aanslag heeft u 6 weken om uw bezwaarschrift in te dienen. U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging. Het team Belastingen neemt uw bezwaarschrift in behandeling. U krijgt in het jaar waarin u bezwaar maakt een schriftelijke uitspraak. 

Let op: wilt u uw hond afmelden? Dan hoeft u geen bezwaar te maken. Ga hier naar de pagina over hondenbelasting om uw hond af te melden.

Voorwaarden

Bent u op 1 januari alleen gebruiker van het pand op het aanslagbiljet, dan kunt u ook bezwaar maken. 

Aanpak

Via onderstaande knop 'online regelen met DigiD' kunt u het digitale bezwaarformulier invullen. Bedrijven loggen in met het subjectnummer en aanslagbiljetnummer.

Dient u uw bezwaarschrift schriftelijk in? In uw bezwaarschrift moet staan:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving en de datum van de aanslag of de WOZ-beschikking (of een kopie van het document) 
  • de redenen van uw bezwaar
  • uw handtekening

Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift naar onderstaand adres.

Online regelen met DigiD

Termijn

U krijgt in het jaar waarin u bezwaar maakt een schriftelijke uitspraak. Uw motivatie en een mogelijk onderzoek en hertaxatie hebben invloed op de behandeltijd. We streven er natuurlijk naar uw bezwaarschrift zo spoedig mogelijk af te handelen.

Adressen

De Heffingsambtenaar Postbus 950 5700 AZ Helmond De Heffingsambtenaar

Gerelateerde producten