• Home
 • Bestemmingsplan inzien

Bestemmingsplan inzien

In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden. Er staat ook in waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of er woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Nieuwbouwplannen moeten in overeenstemming zijn met het geldende bestemmingsplan. U kunt de bestemmingsplannen van de gemeente bekijken. Dit is bijvoorbeeld handig als u bouwplannen heeft of een bedrijf wilt beginnen. 

In een bestemmingsplan vindt u onder andere:

 • de kenmerken van een wijk of gebied
 • sloten, vaarten en rivieren in een wijk of gebied
 • archeologische vindplaatsen in een wijk of gebied
 • de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn
 • een landkaart
 • regels over de bebouwing, bijvoorbeeld:
  • de soort bebouwing die is toegestaan
  • de manier waarop gebouwd mag worden
  • de maximale hoogte en breedte van gebouwen
  • voor welk doel de grond gebruikt mag worden

Heeft u plannen die anders zijn dan het bestemmingsplan? Kijk dan bij het gerelateerde product 'Afwijking van het bestemmingsplan' onderaan de pagina.

Aanpak

U kunt (ontwerp)bestemmingsplannen bekijken op de website Ruimtelijke Plannen en in het Stadskantoor.

Via onderstaande knop 'online regelen' maakt u digitaal een voorlopige afspraak om de (ontwerp)bestemmingsplannen op papier te bekijken. We nemen na het maken van deze voorlopige afspraak telefonisch contact met u op om de afspraak definitief te maken. Mogelijk kunnen we uw vragen telefonisch beantwoorden en is het niet nodig dat u persoonlijk langskomt.

Geeft het bestemmingsplan onvoldoende duidelijkheid of is er nader onderzoek nodig? Dan kunt u schriftelijk een verzoek om bestemmingsplaninformatie indienen. Uw vraag wordt dan behandeld als een (bouw)inlichting. Bevat uw verzoek onvoldoende gegevens, dan zullen wij u om een aanvulling vragen. 

Via het omgevingsloket kunt u ook digitaal een vooroverleg aanvragen. U start met een aanvraag en vult alle gevraagde gegevens in. Daarna voegt u alle benodigde documenten digitaal toe. U gaat vervolgens naar 'contact bevoegd gezag' en stelt deze open voor bevoegd gezag.

Zo bekijkt u een bestemmingsplan:

 • Kijk op de website van de gemeente.
 • Kijk op Ruimtelijkeplannen.nl.
 • Neem contact op met de gemeente om het bestemmingsplan op papier te bekijken.
Online regelen

Kosten

Soms kost een informatieverzoek geld. De kosten staan in de tarieventabel van de legesverordening. U vindt deze onder 'Wetgeving'.

Adressen

Team Vergunningen Weg op den Heuvel 35 5701 NV Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond Team Vergunningen

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie