• Home
 • Bestemmingsplan, afwijken van

Bestemmingsplan, afwijken van

Als u een bouwplan heeft, moet u controleren of uw plannen in het bestemmingsplan van de gemeente passen. Ook als u alleen met een deel van het gebouw aan de slag wilt, zoals een erker, uitbouw of andere verbouwing. Controleer uw plan ook als u een bestaand gebouw op een andere manier wilt gebruiken. Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Mogelijk kunt u dan aan de gemeente toestemming vragen om hiervan af te wijken. 

Er zijn verschillende manieren waarop u van het bestemmingsplan kunt afwijken:

 • Tijdelijke afwijking (voor maximaal 10 jaar): vooral bedoeld om te voorzien in een tijdelijke behoefte. Daarna moet u de situatie in de oorspronkelijke staat terugbrengen.
 • Binnenplanse afwijking: voor een afwijking die al in het bestemmingsplan staat beschreven.
 • Buitenplanse afwijking: voor een afwijking die niet in het bestemmingsplan staat, maar wel in bijlage II artikel 4 van het Besluit Omgevingsrecht. 
 • Met een speciaal (groter) project: stuur met uw aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing mee. Ga bijvoorbeeld in op de gevolgen voor het milieu of de bodem. Of leg uit waarom de grond archeologische waarde heeft.

Aanpak

Zo vraagt u een vergunning aan voor het afwijken van het bestemmingsplan:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • De afwijking van het bestemmingsplan vraagt u tegelijkertijd aan met de omgevingsvergunning voor de activiteit die u wilt uitvoeren.

Het is ook mogelijk om het verzoek, inclusief argumentatie en situatieschets, eerst schriftelijk in te dienen. Verstuur uw schriftelijke verzoek naar onderstaand adres. Daarna hoort u of medewerking voor het afwijken van het bestemmingsplan in principe mogelijk is.

Online regelen met DigiD

Kosten

De kosten van een aanvraag zijn afhankelijk van de activiteit(en) die u aanvraagt en welke procedure er wordt gevolgd. U betaalt per activiteit waarvoor u een vergunning aanvraagt. De kosten staan in de tarieventabel van de legesverordening. Deze vindt u onder 'Wetgeving'.

Termijn

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Bezwaar en beroep

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Adressen

Team Vergunningen Weg op den Heuvel 35 5701 NV Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond Team Vergunningen

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie