• Home
  • Bestemmingsplan, afwijken van

Bestemmingsplan, afwijken van

Als u een bouwplan heeft, moet u controleren of uw plannen in het bestemmingsplan van de gemeente passen. Ook als u alleen met een deel van het gebouw aan de slag wilt, zoals een erker, uitbouw of andere verbouwing. Controleer uw plan ook als u een bestaand gebouw op een andere manier wilt gebruiken. Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Mogelijk kunt u dan aan de gemeente toestemming vragen om hiervan af te wijken. 

Er zijn verschillende manieren waarop u van het bestemmingsplan kunt afwijken:

  • Tijdelijke afwijking (voor maximaal 10 jaar): vooral bedoeld om te voorzien in een tijdelijke behoefte. Daarna moet u de situatie in de oorspronkelijke staat terugbrengen.
  • Binnenplanse afwijking: voor een afwijking die al in het bestemmingsplan staat beschreven.
  • Buitenplanse afwijking: voor een afwijking die niet in het bestemmingsplan staat, maar wel in bijlage II artikel 4 van het Besluit Omgevingsrecht. 
  • Met een speciaal (groter) project: stuur met uw aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing mee. Ga bijvoorbeeld in op de gevolgen voor het milieu of de bodem. Of leg uit waarom de grond archeologische waarde heeft.

Aanpak

Uw verzoek om af te mogen wijken van het bestemmingsplan doet u tegelijk met uw aanvraag voor uw omgevingsvergunning. U gaat daarvoor naar het Omgevingsloket online.

Als u om afwijking vraagt, geeft u door:

  • om welke locatie het precies gaat
  • waarom de gemeente van het bestemmingsplan moet afwijken
  • de aard en omvang van uw bouwwerk of de (bedrijfs)activiteiten

Het is ook mogelijk om het verzoek, inclusief argumentatie en situatieschets, eerst schriftelijk in te dienen. Verstuur uw schriftelijke verzoek naar onderstaand adres. Daarna hoort u of medewerking voor het afwijken van het bestemmingsplan in principe mogelijk is.

Online regelen met DigiD

Kosten

De kosten van een aanvraag zijn afhankelijk van de activiteit(en) die u aanvraagt en welke procedure er wordt gevolgd. U betaalt per activiteit waarvoor u een vergunning aanvraagt. De kosten staan in de tarieventabel van de legesverordening. Deze vindt u onder 'Wetgeving'.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Adressen

Team Vergunningen Weg op den Heuvel 35 5701 NV Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond Team Vergunningen

Gerelateerde producten