• Inwoner
 • Basisregistratie personen, afschrift

Basisregistratie personen, afschrift (BRP)

In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een uittreksel. Hierop staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. Instanties kunnen om een uittreksel uit de BRP vragen. U kunt bijvoorbeeld aan een woningstichting laten zien dat u ingeschreven staat bij de gemeente. 

Hou ook rekening met het volgende:

 • U kunt een afschrift voor een ander ophalen. U moet dan wel schriftelijke toestemming hebben (en een geldig identiteitsbewijs van uzelf en van de ander).
 • Er zijn ook andere uittreksels uit de BRP, zoals Bewijs van Nederlanderschap of een Bewijs van in leven zijn.

Let op: het afschrift uit de BRP wordt vaak verward met een afschrift uit de burgerlijke stand, waarin de gemeente belangrijke gebeurtenissen vastlegt. U kunt een afschrift uit de burgerlijke stand alleen aanvragen bij de gemeente waar deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Voor meer informatie hierover zie het gerelateerde product 'Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen' onderaan deze pagina.

Voorwaarden

Een BRP-afschrift is niet nodig bij inschrijving op scholen. Bij de inschrijving heeft een school een aantal gegevens van de leerling nodig, zoals het burgerservicenummer, geslachtsnaam, voorletters, geboortedatum en geslacht. Deze gegevens staan bijvoorbeeld vermeld op het uitschrijvingsbewijs van de vorige school of op het paspoort of de identiteitskaart van de leerling. U kunt hiervoor niet de zorgverzekeringspas gebruiken. U heeft ook geen BRP-afschrift nodig voor de subsidieregeling eerste opvang voor een niet-Nederlandse leerling die op 1 april nog geen jaar in Nederland verblijft.

Let op: u kunt als nabestaande/familielid geen afschrift BRP opvragen van een overleden familielid.

Aanpak

U vraagt een afschrift uit de basisregistratie personen aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U betaalt bij de aanvraag. Voor de aanvraag hebben wij uw geldige identiteitsbewijs nodig. Geef ook aan voor welk doel het afschrift nodig is, zodat de medewerker weet welke gegevens op het afschrift moeten staan.

U vraagt het afschrift BRP digitaal aan via de onderstaande knop 'online regelen met DigiD'. Dit is de snelste manier. Lukt dit niet? Maak dan digitaal een afspraak met de Stadswinkel (zie 'formulieren') of telefonisch via 14 0492. 

Wilt u een afschrift namens iemand anders aanvragen? Dan heeft u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • een schriftelijke machtiging (een brief met handtekening van die andere persoon waarin staat dat u toestemming heeft om dit aan te vragen)
 • een kopie van het geldige identiteitsbewijs van die andere persoon

Wilt u een afschrift BRP van iemand anders opvragen? Dit kan onder bepaalde voorwaarden. Kijk dan onderaan deze pagina bij het gerelateerde product ‘Afschrift BRP opvragen door derden’.

Online regelen met DigiD

Formulieren

Kosten

De kosten voor een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) zijn €10,40 (tarief 2019).

Termijn

Heeft u digitaal een afschrift of uittreksel aangevraagd, dan sturen wij u deze binnen 5 werkdagen toe. Heeft u een afspraak in de Stadswinkel voor de aanvraag, dan krijgt u het uittreksel of afschrift meteen mee. 

Adressen

Stadswinkel gemeente Helmond Frans Joseph van Thielpark 1 5700 AZ Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond 14 0492 Stadswinkel gemeente Helmond

Veel gestelde vragen

Ja, u mag voor iemand anders een uittreksel aanvragen en ophalen.

Zo vraagt u een uittreksel uit de basisregistratie personen aan voor een ander:

 • Maak een afspraak bij de gemeente waarin u ingeschreven staat.
 • Kom persoonlijk naar uw afspraak.
 • U neemt mee:
  • schriftelijke toestemming van de ander
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ander
  • uw geldige identiteitsbewijs

Vraagt u het uittreksel aan voor uw kind jonger dan 16 jaar? Dan heeft u geen schriftelijke toestemming nodig.

Gerelateerde producten