• Ondernemer
 • Alcohol schenken paracommercieel, vergunning

Alcohol schenken paracommercieel, vergunning

Bent u een vereniging of stichting en schenkt u bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholische dranken, bijvoorbeeld in een buurthuis of kantine? Dan heeft u een beperkte horecavergunning nodig op grond van de Drank- en Horecawet.

We behandelen deze aanvraag ook als een aanvraag voor een exploitatievergunning. U hoeft hiervoor dus geen aparte aanvraag in te dienen.

Voorwaarden

 • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
 • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
 • Leidinggevenden moeten een verklaring sociale hygiëne hebben.
 • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.

U leest meer over de regels en voorwaarden in de Drank- en Horecawet. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven. De burgemeester kan ook uw vergunning schorsen of intrekken.

Aanpak

U vraagt een beperkte horecavergunning schriftelijk aan bij de burgemeester.

Vul het aanvraagformulier in en stuur deze naar onderstaand adres. U stuurt ook de volgende bijlagen mee:

 • Originele diploma's sociale hygiëne van twee leidinggevenden. Deze leidinggevenden hoeven geen leden of bestuursleden van de vereniging of stichting te zijn. U krijgt de originele diploma’s weer terug. U kunt de diploma’s ook zelf brengen of ophalen bij de Stadswinkel.
 • Een recente bouwtekening van het pand waarvoor de vergunning wordt aangevraagd.
 • De originele huur- of koopovereenkomst waaruit blijkt dat de u de rechtmatige eigenaar of huurder bent van het pand waarvoor u de vergunning aanvraagt. U kunt ook een andere overeenkomst meesturen waaruit blijkt dat u gerechtigd bent om het pand voor horecadoeleinden te gebruiken.
 • Een duidelijke fotokopie van een geldig legitimatiebewijs van de twee leidinggevenden en alle bestuursleden.
 • Een kopie van de arbeidsovereenkomsten van de twee leidinggevenden.
 • Twee ingevulde leidinggevendenverklaringen.
 • Een ingevuld formulier inrichtingseisen.
 • Een afschrift van het bestuursreglement dat voldoet aan artikel 9 van de Drank- en Horecawet.

Formulieren

Kosten

De aanvraag van een beperkte horecavergunning voor paracommercie kost €313,- (tarief 2019).

Termijn

Nadat de burgemeester uw aanvraag in behandeling neemt, ontvangt u binnen 3 maanden een schriftelijk besluit. Tijdens de aanvraagprocedure wint de burgemeester advies in bij diverse instanties, zoals de politie (antecedentenonderzoek), de brandweer en afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente.

Adressen

De burgemeester van Helmond, Afdeling Veiligheid en Bestuurs- en Juridische Zaken Postbus 950 5700 AZ Helmond De burgemeester van Helmond, Afdeling Veiligheid en Bestuurs- en Juridische Zaken
Uw Reactie
Uw Reactie