• Ondernemer
 • Alcohol schenken in horecabedrijven, vergunning

Alcohol schenken in horecabedrijven, vergunning (DHV)

Een ondernemer van een horecabedrijf heeft een drank- en horecavergunning nodig om bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholische dranken te schenken. Deze vergunning is verplicht op grond van de Drank- en Horecawet.

Wij behandelen deze aanvraag ook als een aanvraag voor een exploitatievergunning. U hoeft hiervoor dus geen aparte aanvraag in te dienen. 

Voorwaarden

U moet een drank- en horecavergunning aanvragen als:

 • u een bedrijf waar u alcohol wilt schenken of verkopen start, verhuist of overneemt
 • het bedrijf (bouwtechnisch) verandert
 • de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld: uw eenmanszaak wordt een bv)

In de drank- en horecavergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven of uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Ook kan de gemeente uw vergunning helemaal intrekken.

De regels zijn onder andere:

 • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
 • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
 • Leidinggevenden moeten een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne hebben.
 • Leidinggevenden moeten geregistreerd staan in het Register Sociale Hygiëne.
 • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.

Komt er een nieuwe leidinggevende? Of vertrekt een leidinggevende? Meld dit bij de gemeente. U heeft hiervoor nodig:

 • een kopie van de arbeidsovereenkomst van de leidinggevende
 • een kopie van het identiteitsbewijs van de leidinggevende
 • diploma sociale hygiëne van de leidinggevende

Aanpak

U vraagt de drank- en horecavergunning aan bij de burgemeester. U stuurt het ingevulde aanvraagformulier en bijbehorende documenten schriftelijk naar onderstaand postadres.

Om een drank- en horecavergunning aan te vragen, heeft u nodig:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier drank- en horecavergunning
 • een kopie van de identiteitsbewijzen van de leidinggevenden, vennoten en gevolmachtigden
 • een formulier leidinggevendenverklaring; vul deze voor alle vennoten, gevolmachtigden en andere aangestelde leidinggevenden in
 • een kopie van de arbeidsovereenkomsten van alle leidinggevenden
 • originele diploma's sociale hygiëne van alle leidinggevenden, vennoten en gevolmachtigden. U krijgt de originele diploma's uiteraard terug
 • een formulier inrichtingseisen
 • een recente bouwtekening van het pand waarvoor u de vergunning aanvraagt
 • een bewijs dat u het pand voor horecadoeleinden mag gebruiken (huur- of koopovereenkomst)
 • een schriftelijk bewijs van inschrijving bij de belastingen, voor loon- en omzetbelasting en het BTW-nummer
 • volledig ingevuld(e) Bibob-formulier(en), afhankelijk van de rechtsvorm

Voor een natuurlijk persoon of eenmanszaak gebruikt u het eerste Bibob-formulier. Betreft het een vof, cv of maatschap? Gebruik dan het eerste en tweede formulier. Voor een BV, NV, vereniging, stichting of buitenlandse rechtsvorm gebruikt u het derde en vierde formulier.

Formulieren

Kosten

Een aanvraag drank- en horecavergunning kost € 313,- (tarief 2019).

Termijn

Nadat uw aanvraag in behandeling is genomen, stuurt de burgemeester u het schriftelijke besluit binnen 6 weken toe. Tijdens de aanvraagprocedure wint de burgemeester advies in bij diverse instanties, zoals de politie en de brandweer.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Adressen

De Burgemeester van Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond De Burgemeester van Helmond

Veel gestelde vragen

Voor het runnen van een buurthuis of kantine heeft u vaak een exploitatievergunning van de gemeente nodig.

Zodra er iets verandert, moet u dit binnen 3 dagen doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld als u een buurthuis of kantine overneemt. Of als uw bedrijf verhuist. Ook als u stopt met uw werkzaamheden moet u dit doorgeven.

Wilt u alcohol verkopen in uw buurthuis of kantine? Dan moet u ook een drank- en horecavergunning aanvragen. De gemeente beslist op welke dagen en op welke tijdstippen u alcohol mag verkopen.

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie