• Home
 • Afschrift BRP opvragen door derden

Afschrift BRP opvragen door derden

Een afschrift uit de basisregistratie personen (BRP) laat zien dat een persoon staat ingeschreven bij de gemeente. Particuliere instanties of inwoners kunnen een afschrift van iemand anders opvragen. Hiervoor heeft u toestemming van de desbetreffende persoon nodig. Soms is het verstrekken van de gegevens geregeld in een gemeentelijke verordening.

Het afschrift bevat nooit meer gegevens dan:

 • geslachtsnaam
 • voornamen
 • geslacht
 • geboortedatum (niet de geboorteplaats)
 • adres
 • naam van de geregistreerd partner of echtgenoot/echtgenote
 • indien van toepassing: de datum van overlijden

Let op: het afschrift uit de BRP wordt vaak verward met een afschrift burgerlijke stand, waarin de gemeente belangrijke gebeurtenissen vastlegt. U kunt een afschrift uit de burgerlijke stand alleen krijgen bij de gemeente waar deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Voor meer informatie hierover zie het product 'Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen'.

Voorwaarden

 • U kunt dit afschrift alleen krijgen bij de gemeente waar de betreffende persoon staat ingeschreven.
 • Er mag nooit een afschrift uit de BRP worden verstrekt van een overleden persoon.

Aanpak

U vraagt het afschrift uit de BRP schriftelijk aan. Stuur een ingevuld aanvraagformulier (zie 'formulieren') en de bijlagen naar de Stadswinkel.

Als u als inwoner (‘natuurlijk persoon’) de aanvraag doet, voeg dan ook een geldig legitimatiebewijs toe en de schriftelijke toestemming van de ingeschrevene. Vermeld het volgende in uw aanvraag:

 • wie u bent
 • om welke ingeschreven persoon het gaat
 • uw relatie met deze persoon
 • het doel van uw aanvraag

Doet u de aanvraag als rechtspersoon? Vermeld dan in uw aanvraag:

 • uw gegevens
 • om welke ingeschreven persoon/personen of doelgroep het gaat
 • het doel van uw aanvraag

De gemeente controleert of uw aanvraag klopt met de wet BRP en de gemeentelijke verordening. Geef daarom duidelijk aan waarom u het afschrift nodig heeft. Als uw doel niet staat vermeld of onduidelijk is, kunnen we uw verzoek niet beoordelen. U ontvangt het afschrift BRP thuis met een acceptgiro.

Formulieren

Kosten

Een afschrift uit de BRP kost €10,40 (tarief 2019). De prijzen voor 25 afschriften of meer vindt u in de tarieventabel bij de Legesverordening Helmond.

Termijn

U krijgt binnen 4 weken schriftelijk bericht of de gemeente heeft besloten om de gegevens te verstrekken.

Gerelateerde producten