Bestemmingsplan wordt omgevingsplan

Donderdag 9 september 2021

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. Dat betekent onder meer dat wat nu nog een bestemmingsplan is, straks een omgevingsplan wordt. Hierin komen alle regels over de fysieke leefomgeving op een locatie.

Bestemmingsplan indienen kan nog tot 1 januari 2022

Tot 1 januari 2022 nemen we ingediende bestemmingsplannen nog in behandeling. Dan is er nog voldoende tijd voor de procedure van het bestemmingsplan.

Na 1 januari 2022 omgevingsplan indienen

Initiatiefnemers kunnen vanaf 2022 geen bestemmingsplannen meer indienen, maar een omgevingsplan. Het omgevingsplan wordt op een andere manier opgebouwd dan het huidige bestemmingsplan.

Ondersteuning initiatiefnemers bij omgevingsplan

Wij maakten een standaard Helmonds omgevingsplan met een set regels voor de meest voorkomende activiteiten. Dit plan kan dienen als leidraad voor het opstellen van een omgevingsplan. Bent u initiatiefnemer, neem dan contact met ons op voor het standaard Helmonds omgevingsplan en ondersteuning hierbij.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de pagina voor initiatiefnemers

Over de omgevingswet

De Omgevingswet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Wilt u bijvoorbeeld een schuur bouwen? Of van een leeg stuk land een speelveld maken? Of heeft u bouwplannen? Vanaf 1 juli 2022, met de nieuwe Omgevingswet, geldt: één wet, één loket, één procedure. Het uitgangspunt is dat procedures voor vergunningaanvragen maximaal 8 weken gaan duren of nog sneller als dat mogelijk is.

Uw Reactie
Uw Reactie