Plannen huisvesting 200 internationale medewerkers Varenschut concreet

Vrijdag 20 januari 2023

Op de locatie Veldbeemd, op het perceel tussen de Rochadeweg, Veldbeemd en de kassen van Kwekerij Varenschut in Helmond komt tijdelijke huisvesting (10 jaar) voor maximaal 200 internationale medewerkers. Eind 2022 liep de aanbestedingsprocedure. Kafra Housing is de initiatiefnemer die de aanbesteding gegund heeft gekregen. Hun plan voorziet in de behoefte om internationale medewerkers op een goede manier te huisvesten en past binnen het gemeentelijke beleid. Eind dit jaar wil Kafra de locatie Flexôtel Varenschut gerealiseerd hebben. Kafra Housing gaat nu aan de slag met de realisatie en communiceert met de buurt over hun plannen en de planning.

Fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers

In Helmond zijn sinds eind 2020 plannen om huisvesting voor arbeidsmigranten te bouwen op de locatie aan de Veldbeemd. Wethouder De Kort is verheugd dat de initiatiefnemer hier nu mee aan de slag gaat: “De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor goede huisvesting voor internationale medewerkers. In 2020 heeft de commissie Roemer geconcludeerd dat zij in de ergste gevallen te maken hebben met omgangsvormen en woonsituaties die ver onder de menselijke maat liggen. Maar ook in de minder ernstige gevallen kunnen zij niet altijd rekenen op eerlijk, gezond en veilig werk en een menswaardige woonsituatie. In lijn met de aanbevelingen van de commissie Roemer, willen we zorgen voor goede, fatsoenlijke tijdelijke huisvesting.”

Initiatiefnemer presenteert plannen en procedure 30 januari

Bij de gunning maakten we afspraken met de initiatiefnemer over de communicatie met de omgeving. Als onderdeel hiervan organiseert de initiatiefnemer op maandag 30 januari van 20.00 tot 21.30 uur een digitale bijeenkomst voor inwoners en belanghebbenden. De initiatiefnemer toont de plannen en gaat in gesprek met de aanwezigen. Tijdens deze online bijeenkomst nodigt de initiatiefnemer belangstellenden ook uit om deel te nemen in de Klankbordgroep die zij voor dit initiatief oprichten. U kunt zich per e-mail aanmelden bij de initiatiefnemer via info@kafrahousing.com, onder vermelding van Flexôtel Varenschut, uw naam, adres, e-mailadres en desgewenst uw telefoonnummer.

We zetten in op samenwerking met Time-out & Verblijfsvoorziening

Tegenover de locatie voor internationale medewerkers is een Time-out & Verblijfsvoorziening voorzien voor mensen met complexe meervoudige problematiek. We zetten in op afstemming en samenwerking tussen deze twee initiatieven, bijvoorbeeld voor wat betreft beheer en toezicht, de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen en openbaar vervoer. De gemeenteraad neemt half maart naar verwachting een definitief besluit over de komst van deze voorziening op deze locatie. Meer informatie over de Time-out & Verblijfsvoorziening staat op de projectpagina over de Time-out & Verblijfsvoorzieningen

Uw Reactie
Uw Reactie