Nieuw grondwatermeetnet in Helmond

Donderdag 2 december 2021

We krijgen een nieuw grondwatermeetnet. Hiermee krijgen we meer inzicht in de grondwaterstanden.

Een grondwatermeetnet bestaat uit een aantal peilbuizen op verschillende plekken in een gebied. Een peilbuis is een buis in het grondwater waarmee je kan zien hoe hoog het grondwater staat. De peilbuis steekt voor een klein deel boven de grond uit.

Waarom is het meten van het grondwater belangrijk?

De hoogte van het grondwater verschilt door het jaar heen. Door inzicht in het verloop van de grondwaterstanden kunnen we bepalen waar maatregelen nodig zijn en wat hiervoor nodig is. De informatie vanuit het meetnet is van belang voor allerlei ontwikkelingen in een gebied, zoals woningbouw, natuur en waterberging.

Maandag 6 december starten de werkzaamheden in Helmond

In totaal plaatsen we 93 peilbuizen in het openbaar gebied binnen de bebouwde kom. De werkzaamheden duren ongeveer 6 weken.

De aanleg van het nieuwe grondwatermeetnet pakken we op in samenwerking met de gemeenten Deurne, Asten, Gemert-Bakel en Brabant Water. Zo gebruiken we elkaars kennis en kunde voor een beter resultaat.

Uw Reactie
Uw Reactie