Kluisstraat en omgeving krijgt nog dit jaar opknapbeurt

Dinsdag 7 december 2021

In de omgeving van de Kluisstraat voeren we samen met LEV Helmond, de politie, Volksbelang, Woonpartners, boa’s en de stadsmarinier diverse acties uit op het gebied van openbare ruimte, veiligheid en leefbaarheid. Dat is de uitkomst van een schouw in de wijk die in november heeft plaatsgevonden.

Acties in de buurt

Hieronder leest u welke acties de partners in de buurt hebben uitgevoerd en/of nog gaan uitvoeren:

  • Volksbelang verving eind oktober de cilindersloten van de toegangsdeuren.
  • Er kwam verlichting met bewegingssensor op het pleintje achter de Poolse supermarkt.
  • Volksbelang zet de beveiliging 's avonds voort in de complexen De Kluis, Koninginnehof en Nazareth.
  • Op de hoek van Zuidende komen, als het weer het toelaat, in januari lage struiken in de groenstroken om het minder makkelijk en aantrekkelijk maken om daar de hond zijn behoefte te laten doen en de groene uitstraling te behouden.
  • Er komt dit jaar nog een ronde door de wijk om stoeptegels en stoepranden waar nodig te herstellen.
  • Boa’s en de wijkagent zijn al regelmatig in de wijk. De komende maanden wordt het toezicht geïntensiveerd.
  • LEV Helmond wil de verbindende rol pakken en gaat samen met u, bewonerscommissies en het buurtpreventieteam aan de slag in de wijk of biedt hierbij ondersteuning.

Bewoners geïnformeerd

Vanwege de coronamaatregelen kon er geen bewonersbijeenkomst plaatsvinden om buurtbewoners bij te praten. U bent met een kaart en een videoboodschap op de hoogte gesteld.

Foto: Peter van der Putten (Volksbelang), Gideon Goudriaan (Stadsmarinier gemeente Helmond) en Frans Wagemakers (Wijkagent)

Uw Reactie
Uw Reactie