Meerdere weekend- en nachtafsluitingen N279 tussen maart en juni 2021

Donderdag 25 maart 2021

Van 25 maart tot 28 juni voert aannemer Vermeulen in opdracht van provincie Noord-Brabant onderhoudswerkzaamheden uit op de N279 tussen Asten (A67) en Veghel (A50). Het gaat om o.a. het vervangen van asfalt-deklagen, het repareren van voegovergangen en repareren van betonschades. De schades zijn dermate groot dat vervanging hiervan noodzakelijk is om de provinciale weg veilig berijdbaar te kunnen houden tot de grote reconstructie van de N279.

Meerder afsluitingen

Voor deze werkzaamheden worden delen van de N279 op verschillende momenten afgesloten voor doorgaand verkeer in beide richtingen. De werkzaamheden vinden voornamelijk in de weekenden (6 weekendafsluitingen) en nachten (14 avond- en nachtafsluitingen) plaats om verkeer zo min mogelijk te hinderen. Ook is het gedeelte tussen de kruising A67 en de rotonde Rochadeweg een week lang afgesloten voor al het verkeer. Tijdens de afsluitingen wordt er een omleiding ingesteld. Met tekstborden en tekstwagens worden de verschillende afsluitingen vroegtijdig langs de weg aangekondigd.

Overzicht afsluitingen en omleidingen

Op www.brabant.nl/n279 staat de volledige planning beschreven wanneer welke trajecten op de N279 zijn afgesloten inclusief de omleidingsroutes per afsluiting. Heeft u nog vragen over deze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Brabant door te bellen naar 073-6812812.

Uw Reactie
Uw Reactie