Wijzigingen afvalinzameling Helmond in 2021

Woensdag 13 januari 2021

We verbeteren en verduurzamen onze afvalinzameling, om samen te zorgen voor extra afvalscheiding en minder restafval. In de loop van 2021 starten we voor alle bewoners van appartementen met de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Nu moeten deze bewoners hun etensresten nog bij het restafval doen. Dat hoeft straks niet meer. Verder betaalt elke Helmonder die vanaf 2021 afval goed scheidt, minder afvalstoffenheffing dan een Helmonder die afval niet goed scheidt. Tot slot veranderen de tarieven voor de milieustraat in 2021. Kortom, vanaf 2021 geldt: Afval scheiden loont!

Samen geven we afval een nieuw leven

Helmonders bieden momenteel 51% van hun afval gescheiden aan. Dit deel is recyclebaar. We willen voldoen aan de Nederlandse VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstellingen: minstens 75% afvalscheiding en uiteindelijk nauwelijks tot geen restafval meer in 2050. We willen een circulaire afvalketen, waar afval zoveel mogelijk wordt voorkomen en grondstoffen duurzamer worden verwerkt door hergebruik en recycling. Dit kunnen we doen door thuis beter afval te scheiden. Want Helmonds restafval bevat onder andere nog veel etensresten, tuinafval, plastic verpakkingen, blik, drankkartons en papier. Ook zien we de kosten voor het verwerken van restafval flink stijgen; kosten die we allemaal moeten doorbelasten aan onze inwoners. Daarom is beter scheiden voor ons allemaal van belang.

Wethouder Gaby van den Waardenburg (Afval): "We zien dat er nog steeds te veel herbruikbare grondstoffen in ons restafval zit die verbrand worden. Naast dat de kosten voor afvalverwerking zijn gestegen, is het zonde dat goed bruikbare grondstoffen niet benut worden. Daarom is het belangrijk dat we ons afval nog beter scheiden om waardevolle grondstoffen te behouden. De wijzigingen in het afvalbeleid die we in 2021 invoeren stimuleren dat we ons afval nog beter gaan scheiden."

Betalen per lediging voor restafval

Vanaf januari 2021 betalen Helmonders (bewoners van een koop- of huurhuis) voor hun restafvalcontainer een extra bedrag per lediging. Dit gaat pas in vanaf de 7e lediging van de restafvalcontainer in een jaar. Dit systeem van gedifferentieerde tarieven wordt ook wel diftar genoemd. Met diftar hebben onze inwoners straks zélf in de hand hoeveel afvalstoffenheffing zij betalen. Hoe beter een Helmonder afval scheidt, hoe minder restafval in zijn of haar restafvalcontainer. Die hoeft dan minder vaak aan de straat. En dat scheelt in de portemonnee. Vanaf 2021 geldt dus in Helmond: Afval scheiden loont. We gaan hiervoor komend jaar ook afvalcoaches inzetten. De afvalcoaches zijn actief in de wijken om Helmonders te informeren en helpen bij al hun vragen rondom afvalscheiding.

Inzameling GFT en invoering diftar voor de hoogbouw

Op dit moment hebben de meeste Helmonders in de laagbouw al de mogelijkheid om groente-, fruit- en tuinafval (GFT) gescheiden in te zamelen. Voor bewoners van de Veste in Brandevoort en appartementen op andere plekken in de stad, is dit echter nog niet altijd het geval. Om het voor iedereen mogelijk te maken GFT gescheiden aan te bieden, starten we in de loop van 2021 met GFT-inzameling voor de hoogbouwbewoners. Dit vraagt om maatwerk. Daarom voeren we dit wijk voor wijk in. Bewoners van die locaties worden geïnformeerd over de GFT-inzameling en de gevolgen voor hun restafvalinzameling.

Toegang en tarieven milieustraat

Het afsprakensysteem voor de milieustraat dat we vanwege corona hebben ingevoerd, blijft ook in 2021 bestaan. Dit betekent dat iedere Helmonder die de milieustraat wil bezoeken, vooraf een afspraak inplant via www.helmond.nl/afspraak. Dit voorkomt drukte en lange wachtrijen aan de poort.

De tarieven op de milieustraat veranderen in de loop van 2021. Het bedrag dat iedere bezoeker betaalt is dan afhankelijk van het aantal keer dat hij of zij de milieustraat bezoekt. Wanneer een inwoner de milieustraat meer dan 4 keer per jaar bezoekt, wordt het tarief per bezoek hoger. De gratis afvalstromen tellen wel mee als bezoek, maar blijven gratis.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie