Advies opiniecommissie over mogelijke oplossingen gescheiden luierinzameling

Vrijdag 2 april 2021

Op dit moment moeten luiers bij het restafval. Voor gezinnen met jonge kinderen kan dat een kostenstijging betekenen. In de raadsvergadering van 9 februari 2021 heeft de gemeenteraad aan het college van B&W gevraagd om met een oplossing te komen waarmee deze kostenstijging voorkomen kan worden.

Afgelopen tijd zijn hiervoor de mogelijkheden onderzocht. Het college wil de gemeenteraad betrekken bij de definitieve keuze. Daarom heeft het college de opiniecommissie Omgeving gevraagd hun advies te geven over vijf mogelijke oplossingen. Het college sprak haar voorkeur uit voor twee varianten, een waarbij de inzameling in de Milieustraat gebeurt, en een waarbij inwoners de luiers bij kinderdagverblijven kunnen inleveren. Het voorstel was om beide varianten parallel uit te werken, waarbij de Milieustraat als korte termijn oplossing kan dienen omdat dit relatief snel in te voeren is. De duurdere optie bij kinderdagverblijven, die meer servicegericht is, wil het college zodra dat kan inzetten, maar uitrol van deze optie zal nog een paar maanden duren.

De opiniecommissie heeft hier op 1 april over vergaderd en adviseert het college om zowel de luierinzameling in de Milieustraat als de luierinzameling bij Kinderdagverblijven uit te werken. Daarnaast vraagt zij het college om in de communicatie over afval en afvalscheiding de inwoners goed te informeren over alternatieven om het luierafval te beperken, zoals het gebruik van herbruikbare of uitwasbare luiers. Het college weegt dit advies en maakt deze maand een definitieve keuze over de mogelijke oplossing voor luiers. Daarna wordt de gekozen oplossing gerealiseerd. Afhankelijk van de keuze kan dat nog enkele weken tot maanden duren. We communiceren dit via de gemeentepagina in Weekblad De Loop, via deze website en via DeAfvalApp (ook beschikbaar als app).

Uw Reactie
Uw Reactie