Vrijwilligerspenning voor de heer Fried Rijkers

Maandag 28 september 2020

Op maandagmorgen 28 september heeft de heer G. (Fried) Rijkers uit handen van wethouder Harrie van Dijk de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond ontvangen.

Wethouder Van Dijk overhandigt heer Rijkers de Vrijwilligerspenning

Op 23 september 2020 bereikte de heer Rijkers de respectabele leeftijd van 90 jaar. Al vele jaren is hij als vrijwilliger actief voor diverse organisaties zoals Fietsvierdaagse De Peel en Stichting MOV en als collectant. Ook verzorgt hij mede het onderhoud van het kerkhof Damiaan de Veuster in Stiphout. Hiervoor heeft hij in 2003 een Koninklijke Onderscheiding gekregen.

Deze erkenning voor zijn activiteiten was voor Fried Rijkers geen aanleiding om te stoppen, maar eerder een stimulans om door te gaan. Ondanks zijn hoge leeftijd is de heer Rijkers, nog wekelijks –en dat al meer dan 25 jaar- als vrijwilliger actief op het kerkhof Damiaan de Veuster in Stiphout voor onderhoudswerkzaamheden.

De onvermoeibare vrijwillige inzet gedurende vele jaren is voor burgemeester en wethouders aanleiding geweest om aan de heer G.H.T. Rijkers de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond toe te kennen.

Foto: Vincent Knoops

Uw Reactie
Uw Reactie