Overzicht van kap en herplant bomen

Donderdag 24 september 2020

Meerdere keren per jaar laten we bomen van de bomenkaplijst door een aannemer kappen. Deze week start een nieuwe ronde.

Op de bomenkaplijst staan dode en zieke bomen en bomen met gebreken die een gevaar vormen voor de omgeving. Ook bomen die extreme wortelopdruk veroorzaken en niet op een andere manier behouden kunnen worden staan op deze lijst. We plaatsen er - waar mogelijk - een nieuwe boom voor terug. De actuele bomenkaplijst lijst is te vinden op www.helmond.nl/bomen.

Overzichtskaarten

Op www.helmond.nl/bomen staan overzichtskaarten waarop per wijk is te zien welke bomen er worden gekapt en waar we nieuwe bomen planten. De aanplant van nieuwe bomen gebeurt aankomende winter.

Uw Reactie
Uw Reactie