Vanaf zaterdag 9 mei weer non-food op de weekmarkt

Vrijdag 1 mei 2020

Als gevolg van de coronamaatregelen waren sinds half maart in heel Brabant op weekmarkten alleen voedselkramen toegestaan. Vanaf 1 mei is de regeling versoepeld en mogen ook non-food-kramen (denk aan bloemen, kleding, lederwaren) weer op de weekmarkten staan. Daarbij moeten wel de geldende hygiëne richtlijnen in acht worden genomen. Het is aan de gemeenten om dit verder in te vullen.

Weekmarkt Helmond

In Helmond staan vanaf zaterdag 9 mei, daags voor Moederdag, weer non-food kramen op de weekmarkt. De tussenliggende periode gebruiken we om in overleg met marktkooplui, handhavers, politie en andere betrokkenen te bekijken hoe we de weekmarkt verantwoord kunnen laten plaatsvinden. We moeten dat zorgvuldig doen.

Toestaan van non-food betekent immers meer kramen en dus een grotere oppervlakte. Ook moet opnieuw gekeken worden naar de indeling, looproutes en manieren om te zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk op het marktterrein zijn. De overige coronamaatregelen zoals 1,5 meter afstand bewaren, zo veel mogelijk alleen komen, zoveel mogelijk met de pinpas betalen, hoesten en niezen in de elleboog en een verbod op consumeren van eten en drinken op de markt blijven van kracht. 

Uw Reactie
Uw Reactie