Forse ingrepen verkeerssituatie Helmond nodig

Donderdag 7 mei 2020

Ook tijdens de coronacrisis bouwen wij verder aan de mobiliteit van de toekomst. Niks doen is geen optie, want dan loopt over een paar jaar het verkeer in de stad volledig vast. Vaker thuiswerken, meer online vergaderen en slimmer reizen met elektrische deelfietsen-, -scooters en -auto’s zijn onderdeel van de oplossing. Maar dan blijft de vraag: hoe leiden we het verkeer in de toekomst in goede banen? Komend najaar volgt een belangrijk richtinggevend besluit voor de mobiliteitsopgave in de regio Zuidoost-Brabant. Helmond werkt aan een technisch onderzoek over de situatie en mogelijkheden in Helmond. Later dit jaar wordt in samenspraak met de stad de oplossingsrichting voor het verkeer en de wegen in Helmond vastgelegd in een Verkeersvisie 2020 - 2040. “We hebben hoge ambities voor een bereikbaar, verkeersveilig, groen en leefbaar Helmond, maar de weg is nog lang”, aldus mobiliteitswethouder Antoinette Maas.

Plattegrond met de N270

Verkeersader

Ondanks de coronacrisis is de verwachting nog steeds dat de Brainportregio en zeker Helmond blijven groeien. Daarom wordt de komende jaren flink geïnvesteerd in mobiliteit en (snel)wegen om de regio goed bereikbaar te houden en knelpunten op te lossen. Uit verschillende studies blijkt dat in Helmond juist te leiden tot méér drukte en overlast. Dit komt omdat één van de hoofdwegen in de regio dwars door de stad loopt: de N270 tussen Eindhoven en Deurne. Dat moet anders, maar de oplossing is niet makkelijk. Forse ingrepen zijn nodig. Het is niet voor het eerst dat wij voor deze uitdaging staan. Maar niet eerder was de noodzaak zo hoog als nu.

Zoekrichtingen

Uitgangspunten voor de Verkeersvisie 2020 – 2040 zijn een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, goede bereikbaarheid van centrum en bedrijventerreinen waar het fijn wonen en werken is, meer groen in de stad en de auto doet een stap terug. Op dit moment is een verkennend onderzoek gedaan naar de volgende uiterste scenario’s als zoekrichtingen:

  1. De Traverse als Volwaardige Stadsas. De Traverse uitbreiden met ongelijkvloerse en groen ingerichte kruispunten; de grootste verkeersstroom blijft dwars door de stad gaan. Deze zoekrichting ontlast de noordelijke en zuidelijke stadsring. Nadelen zijn de extra hinder op de Traverse en extra verkeer wordt aangetrokken dat anders via de snelweg zou reizen.
  2. Zuidelijke Omleiding. De Traverse autoluw maken en doorgaand verkeer reist via een (nieuwe) Zuidelijke Randweg met ongelijkvloerse en groen ingerichte kruispunten. Dit scenario leidt tot een forse verkeersafname op de Traverse, maakt de Traverse fijner wonen en leven en verbindt de stadsdelen met elkaar. Nadeel is een toename van verkeer op delen van de stadsring, waarvoor aanvullende maatregelen getroffen moeten worden.

Meedenken stad

Volgende stap is het uitwerken van de mogelijke alternatieven inclusief aanvullende maatregelen. Hierbij worden belangengroepen, bewoners en ondernemers gevraagd om mee te denken. Door de coronacrisis is de planning opgeschoven om de stad te kunnen betrekken. Het beste alternatief wordt uiteindelijk uitgewerkt in de verkeersvisie later dit jaar. “We hebben ambitieuze plannen voor een groen en leefbaar Helmond. De meningen en ideeën van de Helmonders mogen daarin niet ontbreken”, benadrukt wethouder Maas. Het duurt daarna nog jaren voordat de schop in de grond gaat. Jaren van onderzoeken, nadere uitwerkingen en voorbereidingen voor de uitvoering. Dat gebeurt wederom in samenspraak met de stad.

Slimmer reizen

Naast ingrijpende veranderingen voor de verkeersituatie in Helmond, is slimmer reizen ook een deel van de oplossing voor minder verkeersdrukte in Helmond. De coronacrisis laat ons zien wat het effect is van massaal thuiswerken en de auto laten staan op het milieu en de leefbaarheid. “Ga eens na wat we kunnen bereiken als we straks in het nieuwe normaal allemaal slimmer reizen: minder vaak de auto pakken, meer gebruik maken van deelmobiliteit, spits mijden en vaker thuiswerken”, aldus Maas. Daarom wordt in Helmond als stad van de slimme mobiliteit en stad met maar liefst vier treinstations hard gewerkt aan het ontwikkelen van deelmobiliteitsoplossingen en goed uitgeruste overstappunten voor (hoogwaardig) openbaar vervoer, fiets en auto (HUB’s), innovatieve mobiliteit zoals een zelfrijdende minibus en stimuleringsmaatregelen voor werkgevers om medewerkers slimmer te laten reizen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Verkeersvisie op de pagina 'Verkeersvisie'.

In juni volgen onder andere webcasts over slimme mobiliteit en de Verkeersvisie. Meer info hierover wordt gepubliceerd op de projectwebsite, de gemeentepagina in de krant en onze online kanalen.

Uw Reactie
Uw Reactie