Beperk de kans op een natuurbrand

Vrijdag 8 mei 2020

Het is al langere tijd droog in de natuur. Ondanks dat er nu weer wat regen valt, is er toch kans op een natuurbrand. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Oók als het een paar dagen heeft geregend. De brandweer is in deze periode extra alert, maar vraagt ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Gaat u de natuur in, wees dan extra alert en meld verdachte zaken.

.

Waar moet ik op letten als het erg droog is in de natuur? 

  • Wees alert op verdachte situaties en bel 112. Help mee door foto's of filmpjes te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.
  • Denk eraan, dat u niet overal in de natuur goed bereik heeft met uw mobiele telefoon.
  • Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.

Wat kunt u doen als er een natuurbrand is?

  • Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.
  • Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt.
  • Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.

Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven. Weet u zelf de exacte locatie niet? Geen probleem! Met uw hulp en toestemming kan de meldkamer zien waar u bent. Daarvoor gebruiken ze de 'locatie' van uw smartphone.

Uw Reactie
Uw Reactie