Gemeente Helmond opent ondernemersloket

Donderdag 19 maart 2020

De coronacrisis heeft ook grote impact op het bedrijfsleven. Veel medewerkers zitten ziek thuis, evenementen gaan niet door en het maatschappelijk leven ligt voor een groot deel stil. Bent u als ondernemer getroffen door deze crisis en zoekt u naar antwoorden op uw vragen? Dan kunt u terecht bij het ondernemersloket.

Landelijke steunmaatregelen

Op 17 maart heeft de Rijksoverheid een uitgebreid pakket steunmaatregelen aangekondigd. Mocht u hierover vragen hebben, kunt u terecht bij onze accountmanagers Economie. U kunt telefonisch contact opnemen via 14 0492. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de steunmaatregelen. 

Lokale steunmaatregelen

Uitstel gemeentelijke belastingen

Om de ondernemers tegemoet te komen zijn er een aantal lokale maatregelen genomen die de ondernemer direct in zijn liquiditeitspositie kunnen ontlasten. Voor de gemeentelijke heffingen is uitstel van betaling mogelijk gemaakt. Er worden geen (dwang)invorderingsmaatregelen zoals aanmaningen en dwangbevelen verstuurd. Als u op korte termijn niet aan de betalingstermijn kan voldoen, heeft dat dus geen consequenties. Dit geldt voor alle reeds verstuurde aanslagen van gemeentelijke belasting: OZB, rioolheffing en evt. reinigingsrecht voor afvalinzameling, marktgelden, toeristen-, precario- en reclamebelasting. Nieuwe aanslagen van precario- en reclamebelasting die gepland waren voor juni worden in ieder geval uitgesteld tot na de zomer.

Tegemoetkoming bij legeskosten

Bij een verplaatsing van een reeds vergund evenement brengt de gemeente geen dubbele legeskosten in rekening. Reeds betaalde leges voor evenementen die geen doorgang hebben kunnen vinden, worden terugbetaald aan de organisatie.

Ondernemersloket

Heeft u ondernemersvragen n.a.v. de coronacrisis? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met ons via telefoonnummer 14 0492. U kunt ook rechtstreeks bellen met één van de accountmanagers economie. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Manuel Martinez - industrie, kantoren en bedrijventerreinen
Telefoonnummer 06 51 66 57 85
E-mail m.martinez@helmond.nl

Adil Marra – Centrum, wijkwinkelcentra, horeca & detailhandel
Telefoonnummer 06 37 11 52 46 
E-mail a.marra@helmond.nl

Ellen van Schijndel – starters, kleine ondernemers, zzp’ers
Telefoonnummer 06 42 19 56 56
E-mail e.van.schijndel@helmond.nl

Het ondernemersloket is ook bereikbaar via het e-mailadres: accountmanagement@helmond.nl.

Meer informatie

Foto: PressVisuals

Uw Reactie
Uw Reactie