Kempische heideschapen grazen weer in de Stiphoutse bossen

Donderdag 11 juni 2020

Vanaf deze week kunt u ze weer zien staan, de Kempische heideschapen in de heidegebieden van de Stiphoutse bossen. Deze heideschapen zorgen ervoor dat de heide op een natuurlijke manier wordt onderhouden. Zodat we de vergrassing van de heide terugdringen. De kudde is gedurende drie weken actief op de heide.

Foto van kudde heideschapen

Natuurlijk onderhoud van de heide

De afgelopen twee jaar is de vergrassing van de heide bij het Kamerven, Wasven en Kikkerven door de begrazing teruggedrongen. Dit jaar komt de kudde ook op de heide rond de Schapengracht, het Kulkesven, het Kromven en het Langdaalven. Door de begrazing komt er meer variatie in leeftijd van de heide. Dit is gunstig voor typische heidesoorten zoals levendbarende hagedis, blauwvleugelsprinkhaan, nachtzwaluw en klokjesgentiaan. Deze heidesoorten profiteren van deze structuurrijke heide.

Tweejaarlijkse begrazing

Ook dit jaar vindt de begrazing met schapen plaats gedurende twee perioden. De eerste periode is in het voorjaar/vroege zomer en vindt vanaf deze week plaats. In de nazomer/herfst volgt de tweede periode. De kudde zal overdag op de heide grazen en een aantal keer van ven naar ven trekken onder begeleiding van een herder en herdershond. ’s Nachts en in het weekend staan de schapen in een nachtraster van flexibele netten (met stroom) bij het Kamerven. We willen bezoekers van de Stiphoutse bossen vragen om hun hond(en) aan te lijnen en hen uit de buurt van de kudde te houden.

Foto: Pieter Cox

Uw Reactie
Uw Reactie