Koninklijke Onderscheiding Marlies Venema- Schraa

Maandag 6 juli 2020

Zondagmiddag 5 juli 2020 heeft in de kapel van het Elkerliek Ziekenhuis mw Marlies Venema- Schraa een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Blanksma reikte de onderscheidingen uit voor haar verdiensten sinds 1994 bij de Protestantse Bethlehemkerk in Helmond. Vanaf het begin is ze daar als vrijwilligster actief betrokken bij de gemeenschap. Ze verzorgt de oppasdienst tijdens de kerkdienst, was lid van de beroepingscommissie, fondswerver voor de oecumenische werkvakantie voor jongeren en verzorgt de liturgieboekjes. Voorts kookt ze driemaandelijks voor de ouderen en alleenstaanden.

Al ruim 25 jaar is mevrouw Venema actief bij het Oecumenisch koor Lighthouse uit Helmond. Een koor dat voor 95% in kerkelijke vieringen zingt van alle gezindten. Dat is zeldzaamheid in onze regio. Het koor heeft optredens tot aan Engeland en België. Ze was er secretaris, wierf veel nieuwe leden en zit in de PR- en muziekcommissie.

Actief betrokken bij de gemeenschap

Mevrouw Venema was zeer betrokken bij de Openbare Basisschool ’t Hout, als vrijwilliger en lid van de Evenementencommissie. Ze organiseerde studiemiddagen, sportdagen en was fotografe bij allerlei festiviteiten.
Voor de Nederlandse Brandwondenstichting was mevrouw Venema jarenlang collecte-organisator en collectant.
Bij de Helmondse Volleybalclub Polaris hielp ze de club bij uiteenlopende zaken.

Bij Kanovereniging HWC De Helmvaarders verrichtte ze vele vrijwilligerstaken vanuit de activiteitencommissie. Bij kanokampen vormde ze de kook- afwas- én booschappenploeg. Bij alle activiteiten leverde ze hand- en spandiensten: clubdagen, bardiensten, droppings, organisatie van barbecues, coördinatie van het jubileum clubboekje en het jubileumprogramma én ze notuleerde vergaderingen.

Bedreven in veiligheid 

Naast haar aanstelling is ze vanaf het begin (nu precies 25 jaar) vrijwilligster bij de BedrijfsHulpVerlening (BHV) van het Elkerliek Ziekenhuis Helmond. Lid van de 'brandploeg' en geschoold om met ademluchttoestellen 24/7 paraat te zijn.

Instructrice 'kleine blusmiddelen' en ontruiming die alle medewerkers van het Elkerliek in een cyclus van 3 jaar moeten volgen.

Vorig jaar is mevrouw Venema landelijk verkozen tot BHV-er van het jaar vanwege haar jarenlange inzet en enthousiasme waarmee ze collega's voor de BHV weet te werven en weet te behouden.

Uw Reactie
Uw Reactie