Twee woningen tijdelijk gesloten

Woensdag 29 januari 2020

De burgemeester van Helmond heeft op 28 januari 2020 een woning aan de Witte de Withstraat voor 4 maanden gesloten en een woning aan de Berkehoutstraat voor 3 maanden. In de woningen zijn drugs aangetroffen. Er zijn geen bijzondere omstandigheden om af te zien van tijdelijke sluiting.

De politie heeft een onderzoek ingesteld bij de woningen. Zij trof bij het doorzoeken van de woning aan de Witte de Withstraat ruim een kilogram cocaïne aan. In de woning aan de Berkehoutstraat werd een professionele hennepkwekerij met 108 hennepplanten aangetroffen.

Cocaïne is als harddrugs aangewezen in lijst I van de Opiumwet en hennep is als softdrugs aangewezen in lijst II van de Opiumwet. Harddrugs valt onder de verbodsbepalingen van artikel 2 van de Opiumwet en softdrugs onder artikel 3 van de Opiumwet.

De politie heeft haar bevindingen gerapporteerd aan de burgemeester van Helmond. Op basis van deze rapportage heeft de burgemeester de tijdelijke sluiting per brief aangekondigd bij de eigenaren van de betreffende panden. De eigenaren hebben een zienswijze ingediend, waarna de burgemeester een besluit geeft genomen.

De sluiting maakt een einde aan de verboden situatie ter bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat. Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het de ‘Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b Helmond 2019’.

Wat houdt de beleidsregel in

Op grond van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen (dan wel in of op bij woningen of lokalen en daarbij behorende erven) verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn of hiervoor voorbereidende handelingen worden verricht. Deze maatregel betekent dat de burgemeester een woning of lokaal en daarbij behorende erven mag sluiten en (indien aanwezig) een exploitatievergunning mag intrekken.

De beleidsregel is tot stand gekomen met inachtneming van de uitgangspunten van het landelijke drugsbeleid en in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de politie. Samen zetten zij zich in voor een harde aanpak van handel in verdovende middelen.

Uw Reactie
Uw Reactie