Twee panden voor zes maanden gesloten

Woensdag 12 februari 2020

De burgemeester van Helmond heeft op 11 februari 2020 een bedrijfspand aan de 2e Indumaweg en een pand aan de Hemelrijksestraat beide voor 6 maanden gesloten. In de panden zijn professioneel opgezette hennepkwekerijen aangetroffen. Er zijn geen bijzondere omstandigheden om af te zien van tijdelijke sluiting.

Pictogram 'drugs verboden' - bord

De politie heeft een onderzoek ingesteld bij de panden. Zij trof bij het doorzoeken van het pand aan de 2e Indumaweg een professionele hennepkwekerij met 290 hennepplanten aan en aan de Hemelrijksestraat een professionele hennepkwekerij met 343 hennepplanten. Hennep is als softdrugs aangewezen in lijst II van de Opiumwet. Softdrugs valt onder de verbodsbepalingen van artikel 3 van de Opiumwet.

De politie heeft haar bevindingen gerapporteerd aan de burgemeester van Helmond. Op basis van deze rapportage heeft de burgemeester de tijdelijke sluiting per brief aangekondigd bij de eigenaren van de betreffende panden. De eigenaren hebben een zienswijze ingediend, waarna de burgemeester een besluit geeft genomen.

De sluitingen maken een einde aan de verboden situatie ter bescherming van de openbare orde en het woon- en ondernemersklimaat. Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het de ‘Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b Helmond 2019’.

Wat houdt de beleidsregel in

Op grond van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen (dan wel in of op bij woningen of lokalen en daarbij behorende erven) verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn of hiervoor voorbereidende handelingen worden verricht. Deze maatregel betekent dat de burgemeester een woning of lokaal en daarbij behorende erven mag sluiten en (indien aanwezig) een exploitatievergunning mag intrekken.

De beleidsregel is tot stand gekomen met inachtneming van de uitgangspunten van het landelijke drugsbeleid en in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de politie. Samen zetten zij zich in voor een harde aanpak van handel in verdovende middelen.

Uw Reactie
Uw Reactie