Gemeentelijke website Helmond 100% toegankelijk

Maandag 17 februari 2020

Helmond heeft als één van de eerste gemeenten in Nederland het waarmerk ‘Drempelvrij’ ontvangen. De gemeente krijgt het Nederlandse kwaliteitsmerk voor een 100% toegankelijk gemeentelijke website. De website www.helmond.nl voldoet namelijk aan alle 50 wettelijke toegankelijkheidscriteria en is daarmee volledig toegankelijk voor alle doelgroepen. Er zijn slechts 9 van de 355 gemeenten die tot nu toe een waarmerk hebben ontvangen. Het waarmerk staat met een logo gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Toetsenbord

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is zo gemaakt, dat hij voor alle doelgroepen beter te gebruiken is. Toegang tot het internet en de aangeboden diensten en informatie is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend. Denk aan ouderen met een verminderd gezichtsvermogen, blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden en mensen met beperkte handfunctie of beperkte leesvaardigheid. Er gelden daarom functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. De gemeentelijke website www.helmond.nl voldoet nu aan alle eisen en mag daarom het waarmerk Drempelvrij voeren.  

Wetgeving

De Nederlandse wetgeving voor digitale toegankelijkheid voor de overheid is per 1 juli 2018 in werking getreden. In deze wet staat dat alle websites en mobiele apps die gelieerd zijn aan overheidsinstanties volgens een stappenplan aan de vereisten van toegankelijkheid moeten gaan voldoen. Met als doel dat iedereen, dus ook mensen met een beperking, gebruik kan maken van de informatie en dienstverlening die overheden digitaal aanbieden.

Documenten en overige websites

De gemeente Helmond heeft met het toegankelijk maken van de corporate website een grote stap in de goede richting gezet, maar is nog niet klaar. De gemeente gaat nu verder met het toegankelijk maken van de documenten (pdf’s) op de website en het toegankelijk maken van de overige websites die zijn gerelateerd aan de gemeente.

Uw Reactie
Uw Reactie