2019

 • .

  Uitnodiging voor publieksavonden over vliegbasis De Peel

  woensdag 26 juni 2019
  Defensie stelt een luchthavenbesluit op voor De Peel, omdat het van plan is de vliegbasis te reactiveren. Defensie organiseert twee publieksavonden, op woensdag 26 juni in Venray en op maandag 1 juli in Gemert, om belangstellenden hierover te informeren. Vanaf 26 juni ligt ook de concept-notitie voor de milieueffectrapportage (MER) ter inzage. In de MER wordt de reactivering van de vliegbasis onderzocht op de gevolgen voor het milieu. Gedurende acht weken kan iedereen op deze notitie reageren.

 • .

  Informatieavonden N279 Veghel - Asten

  vrijdag 21 juni 2019
  Wilt u meer weten over de laatste stand van zaken rondom de N279? De provincie Brabant organiseert een aantal informatieavonden over de procedure en de aanbesteding van de N279.

 • .

  Sluiting woning aan de Parkweg

  donderdag 13 juni 2019
  De burgemeester van Helmond heeft op woensdag 12 juni 2019 een woning aan de Parkweg voor 4 maanden gesloten. In het pand is een hoeveelheid drugs aangetroffen die boven de norm voor eigen gebruik ligt en er zijn geen bijzondere omstandigheden om af te zien van tijdelijke sluiting.

 • .

  Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor? Heb de risico’s door!

  woensdag 12 juni 2019
  Deze week start de campagne ‘Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor? Heb de risico’s door!’. Voor deze campagne werken zeven gemeenten in Veiligheidsregio Brabant-Noord en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost samen. In Helmond ontvangen alle mensen die binnen een straal van 200 meter van het spoor wonen en werken een folder. Hierin staat wat ze kunnen doen bij een ongeval op het spoor.

 • .

  Architecten Sport- en (be)leefcampus De Braak bekend

  woensdag 12 juni 2019
  Na een Europese aanbestedingsprocedure hebben gemeente Helmond en Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) de architecten geselecteerd voor de multifunctionele sportaccommodatie en de buitenruimte van Campus De Braak. Het team van architecten bestaande uit MoederscheimMoonen Architects, FaulknerBrowns Architects en CULD is gekozen op basis van hun onderscheidende ontwerpvisie. Daarin gaan gebouw en landschap in elkaar op tot een herkenbaar én groen icoon.