Pilot BravoFlex in Helmond verlengd

Woensdag 18 september 2019

Provincie Brabant verlengt de pilot BravoFlex in Helmond met een jaar tot eind 2020. Met de verlenging gunnen de provincie, vervoerder Hermes en de gemeente de nieuwe OV-dienst de tijd om meer reizigers te trekken en worden mogelijkheden ingezet om ook andere doelgroepen kennis te laten maken met BravoFlex.

De pilot begon in 2018 voor een periode van twee jaar. In die tijd is het gebruik continu gemonitord. De waardering voor het systeem is hoog. Het gebruik blijft wel wat achter bij de verwachtingen. Op dit moment maken op werkdagen circa 100 mensen gebruik van BravoFlex. Voor een optimale benutting van het systeem zouden dat circa 175 gebruikers moeten zijn. Tegelijkertijd constateren provincie en gemeente dat er nog interessante mogelijkheden zijn om het gebruik te stimuleren. Om die reden is de pilot verlengd en rijdt BravoFlex ook in 2020 in Helmond.

Meer tijd om zich te bewijzen

Helmonds wethouder Antoinette Maas (mobiliteit) is blij met de voortzetting van de pilot: “Ik vind het heel belangrijk dat de mensen in Helmond gebruik kunnen maken van goed openbaar vervoer. Busvervoer hoort daar bij. Door nu de pilot BravoFlex te verlengen gunnen we het systeem meer tijd om zichzelf te bewijzen en hebben we ook meer mogelijkheden om zaken uit te proberen.” Ook gedeputeerde Christophe van der Maat ziet nog volop mogelijkheden: “Het openbaar vervoer verandert. Flexibele systemen zoals BravoFlex hebben toekomst, maar het kost nu eenmaal tijd om reizigers daaraan te laten wennen en om de omslag te maken. Ik ben blij dat we daar nu een jaar extra de tijd voor nemen.”

Nieuwe onderdelen in de pilot

In 2020 wordt een aantal zaken uitgeprobeerd:

  • Reizigers die met een groep reizen krijgen een forse korting op de ritprijs. De eerste persoon betaalt 100%, tweede persoon 66%, derde persoon 50% en vierde en volgende personen 33% van de normale ritprijs.
  • Er komt een experiment met het stimuleren van gebruik van BravoFlex door mensen met een WMO-indicatie. Mensen met een WMO-indicatie kunnen deelnemen aan een testgroep en op vrijwillige basis in BravoFlex stappen. Ze betalen daarvoor een tarief dat vergelijkbaar is met het huidige WMO-tarief. Op die manier wordt in de praktijk bekeken of er mogelijkheden zijn om de systemen van BravoFlex en Taxbus (WMO-vervoer) deels te integreren.
  • Er wordt gekeken naar extra haltes, onder andere in en om het centrum om de bereikbaarheid te optimaliseren.
  • De ritprijs blijft in Helmond €3,00; het reguliere tarief ligt op €3,50. De gemeente Helmond past €0,50 per kaartje bij.
  • Er wordt onderzocht op welke manier de samenwerking met Taxbus kan plaatsvinden.
  • In de loop van 2020 wordt de pilot opnieuw geëvalueerd en wordt een besluit genomen over de invulling vanaf 2021.

Openbaar vervoer bereikbaar voor iedereen die het nodig heeft

De wereld van onze mobiliteit verandert in hoog tempo. Nu reizen we nog van A naar B met onze auto, de fiets of met het openbaar vervoer. Straks rijden we in elektrische deelauto’s, -fietsen en -scooters. Het liefst via één app en in combinatie met het openbaar vervoer. Wat betekent dat voor het openbaar vervoer als duurzaam vervoersmiddel? En hoe zorgen we dat het openbaar vervoer mogelijk blijft voor iedereen die het nodig heeft? Dat is een uitdagend vraagstuk waar we de komende jaren nog intensief mee bezig zullen zijn.  

Wat is BravoFlex?

BravoFlex is een flexibele vorm van vervoer die van halte naar halte rijdt. Reizigers kunnen via een app, een boekingswebsite of telefonisch een rit bestellen. Via de app ontvangt de reiziger actuele informatie over de status van de reservering. De minibus haalt de reiziger op het afgesproken tijdstip op bij de vertrekhalte en vervoert deze zonder overstap naar de eindbestemming. Meer informatie leest u op de website van Bravo.

Uw Reactie
Uw Reactie