Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2019

Donderdag 7 maart 2019

De verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen zijn op woensdag 20 maart. De stembussen zijn op deze dag open van 7.30 tot 21.00 uur.

Verkiezingen_klein

Het overgrote deel van de inwoners mag stemmen voor waterschap Aa en Maas. Een kleine groep bewoners van Brandevoort stemt voor waterschap De Dommel.

Stembureaus

In Helmond komen 34 stembureaus. Op de stempas staat het adres van een stembureau in de buurt, maar inwoners bepalen zelf bij welk stembureau zij hun stem uitbrengen. Klik hier voor een overzicht van de stemdistricten en stembureaus in Helmond.

Legitimatie

Inwoners die gaan stemmen, zijn verplicht om de stempas en een legitimatiebewijs mee te nemen naar het stembureau. Dat kan een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs zijn. Dit document mag voor deze verkiezingen tot maximaal vijf jaar verlopen zijn.

De voorwaarden om te mogen stemmen voor Provinciale Staten en waterschappen zijn verschillend. Dat betekent dat niet iedereen twee stempassen ontvangt.

Stempas kwijt

Inwoners die stemrecht hebben en na 28 februari geen stempas ontvangen hebben of de stempas kwijtraken, kunnen tot  uiterlijk 5 dagen vóór 20 maart schriftelijk/digitaal een nieuwe stempas aanvragen. Mondeling in de Stadswinkel kan ook, tot uiterlijk 19 maart 12.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig.

Voor het aanvragen van een kiezerspas geldt hetzelfde als voor een verloren/niet ontvangen stempas. Vanaf 1 maart kunnen inwoners ook digitaal een kiezerspas aanvragen (www.helmond.nl).

Stembureaulid worden

Heeft u interesse om mee te helpen op een stembureau tijdens de verkiezingen? Dan kunt u zich aanmelden via verkiezingen@helmond.nl.

Meer informatie

Op de verkiezingen pagina staat informatie over alle stembureaus in Helmond, wat inwoners kunnen doen als zij hun stempas kwijtraken en hoe zij iemand kunnen machtigen om voor hen te stemmen.

Meer informatie over de provincie, de verkiezingen en de deelnemende partijen is te lezen op de website van Provinciale Staten Verkiezingen (Noord-Brabant). Daar staat ook de Stemwijzer. Alles over de verkiezingen voor de waterschappen en de Stemhulp is te vinden op de website van Aa en Maas of van Waterschap De Dommel.