Preventief fouilleren deel binnenstad Helmond

Woensdag 13 maart 2019

Vanaf 15 maart tot en met 15 september is een deel van de binnenstad aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Bevindt u zich in deze periode in dit gebied, dan kan het zijn dat u preventief gefouilleerd wordt. U hoeft daarvoor geen verdachte te zijn. In overleg met het Openbaar Ministerie en de politie heeft burgemeester Blanksma deze maatregel genomen. Doel is om hiermee harder op te treden tegen de georganiseerde handel in harddrugs en illegaal wapenbezit.

Helmond plaatsnaambord

Toename wapenbezit en (schiet)incidenten

Aanleiding om deze maatregel nu te nemen is dat het illegaal wapenbezit en het aantal incidenten met (vuur)wapens de afgelopen periode is toegenomen. Sinds begin 2019 zijn er verschillende ernstige incidenten geweest. Vaak had dat te maken met de handel en/of gebruik van (hard)drugs. Bij een van de schietincidenten raakten twee onschuldige kinderen gewond door rondvliegende kogels.

Het gebied dat is aangewezen als veiligheidsrisicogebied, is omsloten door de straten Kasteel-Traverse, Burgemeester van Houtlaan, Narcissenstraat, Wethouder van Welllaan, Bakelsedijk, Willem Prinzenstraat, Bindersestraat, Binderseind, Marktstraat, Ameidewal en Noord- en Zuid Koninginnewal. 

Wapens inleveren

Naast het preventief fouilleren, loopt er nu een onderzoek naar de mogelijk voor het instellen van een wapendepot. Inwoners kunnen dan hun wapen inleveren. Zij krijgen geen boete of straf vanwege illegaal wapenbezit. Dat geldt niet voor wapens waarmee een delict is gepleegd.

Meer informatie