Helmond leeft mee met Utrecht, vlag halfstok bij stadskantoor

Dinsdag 19 maart 2019

De gemeente Helmond leeft intens mee met de slachtoffers en hun familie van de gebeurtenissen in Utrecht.

Vlag halfstok Utrecht

Minister-President Mark Rutte heeft in verband met de aanslag in Utrecht en de slachtoffers die hierdoor zijn te betreuren, middels formele brief verzocht om vandaag de Nederlandse vlag halfstok te voeren van alle hoofdgebouwen van de Rijksoverheid. Dat betekent dat alle gemeenten, provincies en de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland (ambassades) worden verzocht de vlaginstructie te volgen. Ook gemeente Helmond hangt uiteraard de Nederlandse vlag halfstok.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Utrecht en de gevoelens die daarover in de stad spelen, is gisteravond het Platform Sociale Cohesie bijeen gekomen. Na deze bijeenkomst heeft het Platform gezamenlijk het volgende statement uitgebracht:

“Naar aanleiding van de verontrustende gebeurtenissen vandaag in Utrecht, de terroristische aanslag in Nieuw-Zeeland en de gevoelens die daarover ook in Helmond leven, is vanavond door burgemeester Blanksma en wethouder Dortmans een overleg georganiseerd met het Platform Sociale Cohesie. Met de leden van het platform, waaronder Islamitische instellingen, scholen en de politie, is gesproken over de impact van de gebeurtenissen op onze stad. Daarbij heeft het platform zich duidelijk uitgesproken tegen het gebruik van geweld, en benadrukt dat ook de Helmondse samenleving gebaat is bij kalmte en rust. 

“Ongeacht afkomst, religie of ideologie moeten we elkaar vasthouden. Naast elkaar staan in plaats van tegenover elkaar staan”, aldus burgemeester Blanksma, voorzitter van het Platform. “Met elkaar hebben we vastgesteld dat iedereen saamhorigheid en onderling contact heel belangrijk vindt om de maatschappij bij elkaar te houden. Gezamenlijk staan we voor een stad waar ruimte is voor iedereen. Een dialoog zoals we die vanavond in het Platform hebben gehad past daarbij. Deze lijn trekken we door richting toekomst. Als burgemeester heb ik het volste vertrouwen hoe we daarin in Helmond met elkaar samenleven.”