Informatieavonden N279 Veghel - Asten

Vrijdag 21 juni 2019

Wilt u meer weten over de laatste stand van zaken rondom de N279? De provincie Brabant organiseert een aantal informatieavonden over de procedure en de aanbesteding van de N279.

.

U bent van harte welkom van 17.00 uur tot 20.00 uur op één van de volgende avonden:

Maandag 24 juni 2019
Cultuur Haven Veghel
Verlengde Noordkade 10-12
5462 EH Veghel

Donderdag 27 juni 2019
De Beiaard
Pastoor de Kleijnhof 21
5721 CR Asten

Maandag 1 juli 2019
Ontmoetingscentrum Vierbinden
Otterweg 27
5741 BC Beek en Donk

Donderdag 4 juli 2019
Parkzicht
Dierdonkpark 6
5709 PZ Helmond

U kunt zelf bepalen op welke avond en wanneer u binnenloopt. Medewerkers van de provincie praten u tijdens de avonden bij over de beroepsprocedure bij de Raad van State, de aanbesteding van het project, wanneer en hoe de omgeving hierbij betrokken wordt en de andere voorbereidingen die op dit moment plaatsvinden. Ook zijn er tafels aanwezig waarop verschillende onderdelen van het ontwerp worden uitgelicht. U kunt daarnaast uw overige vragen en opmerkingen kwijt bij medewerkers van het project. Uw inbreng wordt meegenomen bij de voorbereiding en uitvoering van het project.

Over de N279 Veghel-Asten

Een toekomstbestendige N279 Veghel-Asten is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant. Ook is de weg belangrijk voor het bereikbaar en leefbaar houden van de regio. De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Meierijstad, Helmond, Asten, Gemert-Bakel, Laarbeek en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken daarom samen aan het vlotter, veiliger en slimmer maken van de N279 Veghel-Asten. Meer informatie is te vinden op de website van Provincie Noord-Brabant.

Uw Reactie
Uw Reactie