Stadswacht heet nu Toezicht en Handhaving

Woensdag 2 januari 2019

Toezicht en Handhaving. Dat is per 1 januari 2019 de nieuwe naam van de Stadswacht. De organisatie is per die datum officieel onderdeel geworden van de gemeente Helmond. Een natuurlijk moment om ook de naam te wijzigen.

.

De naam Toezicht en Handhaving is gekozen, omdat deze goed past bij de werkzaamheden van de medewerkers, de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Daarnaast gebruiken steeds meer gemeenten de naam Toezicht en Handhaving. Gemeente Helmond sluit aan bij deze ontwikkeling.

Belangrijke rol boa’s

De gemeente Helmond staat voor een stad waar iedereen zich veilig moet kunnen voelen. Zij richt zich daarbij vooral op het voorkomen en verminderen van criminaliteit en overlast. Ook ziet de gemeente erop toe dat inwoners en bedrijven zich aan de regels houden. De boa’s spelen hierbij een erg belangrijke rol.

Met het onderbrengen van de toezicht- en handhavingsorganisatie bij de gemeente, is de gemeente nog beter in staat haar veiligheids- en handhavingstaken uit te voeren. Het streven daarbij is om zoveel mogelijk maatwerk per wijk te gaan bieden en (nog) meer te gaan samenwerken met inwoners en partners in de stad.

Contact met Toezicht en Handhaving

Wilt u overlast melden over afval, honden en parkeren, dan kunt u Toezicht en Handhaving bereiken via 14 0492 of een meldingsformulier invullen op www.helmond.nl/veiligheid. Heeft u iets verloren of gevonden, dan kunt u dit melden op www.verlorenofgevonden.nl.