Aanslag gemeentelijke belastingen

Donderdag 17 januari 2019

Iedereen in Helmond betaalt mee aan onze stad. Daarom betaalt u belasting aan de gemeente. Het geld gebruikt de gemeente bijvoorbeeld voor de aanleg en het onderhoud van wegen, riolering en straatverlichting. Of voor het ophalen van huisvuil, groenafval en papier. En ook voor onderhoud van sportvelden. Uiterlijk 31 januari ontvangt u de aanslag voor de gemeentelijke belastingen in uw brievenbus of in uw berichtenbox van Mijnoverheid.

Infographic gemeentelijke belastingen

U betaalt altijd afvalstoffenheffing en rioolheffing. Hondenbezitters betalen ook hondenbelasting. Huizenbezitters betalen onroerend zaakbelasting (OZB). Huurders krijgen een beschikking met daarop de waarde van de woning. Het bedrag van de aanslag is vrijwel gelijk aan vorig jaar. U betaalt wel meer OZB als uw koopwoning in waarde is gestegen.

Kunt u de aanslag niet betalen?

Dan kan het zijn dat u de aanslag niet of maar voor een deel hoeft te betalen. Dat heet kwijtschelding. Of we kijken met u of we een betalingsregeling kunnen afspreken.

Hoe betaalt u de aanslag?

Betaalt u via automatische incasso, dan wordt het bedrag in acht termijnen van uw rekening afgeschreven. Zonder automatische incasso moet u het bedrag in één keer – én binnen twee maanden - overmaken. U ontvangt geen acceptgirokaart.

Aanslag digitaal ontvangen?

Dat kan via MijnOverheid. U heeft wel een DigiD nodig. Daarmee maakt u gemakkelijk een account aan op de website van MijnOverheid.

Heeft u geen aanslag ontvangen in uw brievenbus? Dan bent u misschien al aangemeld op MijnOverheid. Controleer eerst uw berichtenbox van MijnOverheid. Vindt u de aanslag daar ook niet, bel dan met de gemeente. 

Meer informatie:

Kijk voor meer informatie op de onderstaande pagina's. Bellen of mailen kan ook: 14 0492 / belastingen@helmond.nl.